ANASAYFA / İNGİLİZCE İÇERİKLER / AŞK & İLİŞKİLER / AŞK / Aşk nedir – İngilizce aşk çeviri notları
ask_nedir
Aşk nedir? – İngilizce aşk çeviri notları - Photo credit: stayglam

Aşk nedir – İngilizce aşk çeviri notları

Merhaba arkadaşlar,

Bugünkü konumuz aşk ve oldukça derin bir konu. Bu yazımda Aşk nedir? sorusuna bilimsel alanlardan uzmanların cevapları ile ilgili çeviri notlarıma yer verdim. Umarım sizler için faydalı olur. Hepiniz aşkla kalın :).

WHAT IS LOVE?

Aşk nedir?

“What is love” was the most searched phrase on Google in 2012, according to the company. In an attempt to get to the bottom of the question once and for all, the Guardian has gathered writers from the fields of science, psychotherapy, literature, religion and philosophy to give their definition of the much-pondered word.

Most searched phrase = en çok aranan ifade / deyim /deyiş /cümle

according to = -e göre

In an attempt to = amacıyla / maksadıyla

 get to the bottom of the question = sorunun kökenine inmek / sorunun nedenini bulup çözmek

once and for all = ilk ve son kez / son olarak

has gathered = topladı / bir araya getirdi

fields of science = bilim alanları

philosophy = Felsefe | psychotherapy = psikoterapi

literature = Edebiyat | religion = din

THE PHYSICIST: “LOVE IS CHEMISTRY”

Physicist = fizikci

“Love is chemistry” = aşk kimyadır

Biologically, love is a powerful neurological condition like hunger or thirst, only more permanent. We talk about love being blind or unconditional, in the sense that we have no control over it. But then, that is not so surprising since love is basically chemistry.

Biologically, love is a powerful neurological condition like hunger or thirst, only more permanent = biyolojik olarak, aşk açlık ya da susuzluk gibi güçlü bir nörolojik durumdur, yalnızca daha kalıcıdır.

We talk about love being blind or unconditional = aşkın gözünün kör olduğundan yada koşulsuz / karşılıksız sevgiden söz ederiz / dem vururuz.

unconditional love = Koşulsuz aşk / karşılıksız sevgi

Shakespeare’in sözünü hatırlayalım: love is blind = aşkın gözü kördür

in the sense that = bakımından / mesiyle

in the sense that we have no control over it = üzerinde hiçbir kontrole sahip olmamamız bakımından

But then = fakat öte yandan / yine de

since love is basically chemistry = aşk temelde kimya olduğundan dolayı

While lust is a temporary passionate sexual desire involving the increased release of chemicals such as testosterone and oestrogen, in true love, or attachment and bonding, the brain can release a whole set of chemicals: pheromones, dopamine, norepinephrine, serotonin, oxytocin and vasopressin.

While lust is a temporary passionate sexual desire = şehvet, geçici ve tutkulu bir cinsel istek olmasına rahmen

involving the increased release of chemicals = kimyasalların artan salınımı içeren / kapsayan

such as testosterone and oestrogen = Testosteron ve oestroge gibi

attachment = bağlılık / bağlanma /sevgi / sevgi bağı

bonding = bağlanma / bağlılık

the brain can release a whole set of chemicals: pheromones, dopamine, norepinephrine, serotonin, oxytocin and vasopressin = beyin, pheromones, dopamine, norepinephrine, serotonin, oxytocin and vasopressin gibi bütün bir dizi kimyasalları salgılayabilir

 However, from an evolutionary perspective, love can be viewed as a survival tool – a mechanism we have evolved to promote long-term relationships, mutual defence and parental support of children and to promote feelings of safety and security.

However = ancak/ yine de/ fakat /buna rahmen

from an evolutionary perspective, love can be viewed as a survival tool = evrimsel bir perspektiften bakıldığında, aşk, hayatta kalma aracı olarak görülebilir

– a mechanism we have evolved to promote long-term relationships = uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için zaman içinde evrimleştiğimiz bir mekanizma

– Jim Al-Khalili is a theoretical physicist and science writer –

THE PHILOSOPHER: “LOVE IS A PASSIONATE COMMITMENT”

Filozof / felsefeci:  Aşk tutkulu bir bağlılıktır

The answer remains elusive in part because love is not one thing. Love for parents, partners, children, country, neighbour, God and so on all have different qualities. Each has its variants – blind, one-sided, tragic, steadfast, fickle, reciprocated, misguided, unconditional. At its best, however, all love is a kind a passionate commitment that we nurture and develop, even though it usually arrives in our lives unbidden. That’s why it is more than just a powerful feeling. Without the commitment, it is mere infatuation. Without the passion, it is mere dedication. Without nurturing, even the best can wither and die.

– Julian Baggini is a philosopher and writer –

The answer remains elusive in part because love is not one thing = aşk tek bir şey olmadığı için, cevabı kısmen belirsiz kalır

Love for parents, partners, children, country, neighbour, God and so on all have different qualities = Aşk, ebeveynler, eşler, çocuklar, ülke, komşu, Tanrı ve buna benzer hepsi için, farklı özelliklere / niteliklere sahiptir

Each has its variants = Her birinin türevleri / varyasyonları /çeşitleri vardır

blind, one-sided, tragic, steadfast, fickle, reciprocated, misguided, unconditional = Kör, tek taraflı, trajik, kararlı, kararsız, karşılıklı, yanlış yada sapıkça, koşulsuz

all love is a kind a passionate commitment = aşk büsbütün / tamamıyla bir nevi tutkulu bir bağlılıktır / adanmışlıktır

nurture and develop = beslemek ve geliştirmek

even though it usually arrives in our lives unbidden = genellikle hayatımıza davetsiz geliyor olmasına rağmen

That’s why it is more than just a powerful feeling = bu nedenle sadece güçlü bir duygudan daha fazladır

Without the commitment = bağlılık olmaksızın

Infatuation = delicesine aşık olma / sevdalanma

even the best can wither and die = en iyisi bile solar ve ölebilir

theguardian: https://www.theguardian.com

Başka bir yazıda görüşmek üzere hepinize mutlu günler dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

Kısa anlamlı aşk sözleri

Kısa anlamlı aşk sözleri ve İngilizce çevirileri

Sayfa içeriği : Kısa anlamlı aşk sözleri ve İngilizce çevirileri, ask sözleri kısa ve öz, güzel sözler, …

Almanca en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları

Almanca en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları | En iyiler

Sayfa içeriği : Almanca en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları, Almanca Aşk Sözleri, Almanca …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *