Fransızca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları
Fransızca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

Fransızca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

Fransızca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

“Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide.”

“Herkes dahidir.Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma becerisi ile yargılarsanız tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir.”

 

“La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat different.”

“Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.”

 

“La logique vous mènera d’un point A à un point B. L’imagination vous emmènera partout.”

“Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise heryere.”

 

“Il y a deux façons de voir la vie, l’une comme si rien n’était un miracle, l’autre comme si tout était miraculeux.”

“Yaşamak için iki yol vardır; ya hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşayabilirsiniz ya da herşey mucizeymiş gibi.”

 

“Il vous faut apprendre les règles du jeu. Et puis vous devez jouer mieux que quiconque.”

“İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.”

“La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.”

“Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.”

 

“Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain. L’important est de ne jamais s’arrêter de poser des questions.”

“Dünden öğren, bugünü yaşa, yarın için umut et. Önemli olan sorgulamayı bırakma.”

 

“Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.”

“Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.”

 

“L’imagination est plus important que la connaissance.”

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.”

 

“Je n’enseigne rien à mes élèves, j’essaie seulement de créer des conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre.”

“Ben öğrencilerime asla öğretmem. Onlara sadece içerisinde öğrenebilecekleri koşullar sağlarım.

“Si vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de six ans, c’est que vous ne comprenez pas vous-même.”

“Eğer bir şeyi altı yaşında bir çocuğa açıklayamıyorsanız, siz de anlamamışsınız demektir.”

 

“L’expérience est la seule source du savoir.”

“Bilginin tek kaynağı deneyimdir.”

 

“Deux choses sont infinies; l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.”

“Sadece iki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı ve evren, ve ben ikincisinden emin değilim.”

 

“Je n’ai pas de talents particuliers. Je suis juste passionnément curieux.”

“Hiçbir özel yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.”

 

“Les intellectuels résolvent les problèmes, les génies les empêchent.”

“Entellektüeller problemleri çözerler; dahiler ise problemlerin oluşmasını önlerler.”

 

“N’essayez pas de devenir un homme de succès, mais plutôt de devenir un homme de valeur.”

“Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.”

“Une personne qui n’a jamais fait une erreur n’a jamais essayé quelque chose de nouveau.”

“Hiç hata yapmamış bir insan bugüne dek hiç yeni bir şey denememiştir.”

 

“La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle.”

“Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.”

 

“Sois une voix, pas un écho.”

“Ses ol; yankı değil.”

 

“Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même genre de réflexion que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés.”

“Sorunlarımızı, onları yarattığımızda kullandığımız ayni düşünceyle çözemeyiz.”

 

“Regarder profondément dans la nature, et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux.”

“Doğanın derinliklerine bakın ve sonra herşeyi daha iyi anlayacaksınız.”

 

“L’éducation est ce qui reste après avoir oublié ce que l’on a appris à l’école.”

“Eğitim, okulda öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.”

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İspanyolca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

İspanyolca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

İspanyolca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları “Todo el mundo es un genio. Pero si …

Almanca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

Almanca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

Almanca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları “Jeder ist ein Genie! Aber wenn Du einen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir