İngilizce-bilgelik-ve-bilgi-sözleri
İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri | Ünlü bilgelik sözleri | Türkçeleri dahil

İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri | Ünlü bilgelik sözleri | Türkçeleri dahil

İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri | Ünlü bilgelik sözleri

Bu sayfada İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Bunlara ek olarak dilerseniz, İngilizce bilgelik sözleri ve  İngilizce bilgi ile ilgili sözlerden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan,en güzel sözler için, ingilizce güzel sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, özgürlük ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce özgürlük ile ilgili sözler sayfamizi ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce bilgelik sözleri | İngilizce bilgi sözleri

“It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.”

“Tek başına yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla olmaktan daha iyidir.”

– Diana Grant –

 

“Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.”

“Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.”

– Eleanor Roosevelt –

 

“I know one thing and that is that I know nothing. “

“Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.”

– Socrates –

 

“Ignorance is the softest pillow on which a man can rest his head.”

“Bilgisizlik, bir insanın kafasını dinleyebileceği en yumuşak yastıktır.”

– Michel De Montaigne –

 

“A wise man first thinks and then speaks and a fool speaks first and then thinks”

“Bir bilge önce düşünür, sonra konuşur; bir aptal ise önce konuşur sonra düşünür”

– Ali ibn Abu-Talib –

Ali ibn Abu-Talib
Bir bilge önce düşünür, sonra konuşur; bir aptal ise önce konuşur sonra düşünür

“If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old.”

“Bilgiyi gençken dikmezsek, yaşlandığımızda gölgesine sığınacak bir ağacımız olmaz.”

– Lord Chesterfield –

 

“The best advice I ever got was that knowledge is power and to keep reading.”

“Şimdiye kadar edindiğim en iyi tavsiye, bilginin güç olduğu ve okumaya devam etmekti.”

– David Bailey –

 

“Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone”

“Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor.”

– Garrison Keillor –

 

“Beware of false knowledge; it is more dangerous than ignorance.”

“Yanlış bilgiden sakının; cehaletten daha tehlikelidir.”

– George Bernard Shaw –

 

“I am not young enough to know everything.”

“Her şeyi bilecek kadar genç değilim.”

– Oscar Wilde –

“Knowledge is a weapon. I intend to be formidably armed.”

“Bilgi bir silahtır. Ben silahlı olmak niyetindeyim.”

– Terry Goodkind –

 

“An investment in knowledge always pays the best interest.”

“Bilgiye yapılan yatırım daima en yüksek faizi verir.”

– Benjamin Franklin –

 

“To conquer fear is the beginning of wisdom.”

“Korkuyu fethetmek bilgeliğin başlangıcıdır.”

– Bertrand Russell –

 

“Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.”

“Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.

– Seneca the Younger –

 

“If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.”

“Eğer öğrenmeye isteğin yoksa hiç kimse sana yardım edemez. Eğer öğrenmeye niyetin varsa hiç kimse seni durduramaz.”

– Zig Ziglar –

“Knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say it.”

“Bilgi ne söyleyeceğini, bilgelik ne zaman söyleyeceğini bilmektir.”

 

“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.”

“Bilginin en büyük düşmanı cehalet değildir, bilginin yanılsamasıdır.”

– Daniel J. Boorstin –

 

“The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.”

“Bilgi insanı sadece düşmanlarını sevmekle kalmayıp, aynı zamanda arkadaşlarından da nefret edebilmelidir”

– Friedrich Nietzsche –

 

“The possession of knowledge does not kill the sense of wonder and mystery. There is always more mystery.”

“Bilgiye sahip olma, merak ve gizem duygusunu öldürmez. Her zaman daha fazla gizem vardır.”

–  Anais Nin –

 

“Silence is the sleep that nourishes wisdom.”

“Sessizlik, bilgeliği besleyen uykudır.”

– Francis Bacon –

“Knowledge, like air, is vital to life. Like air, no one should be denied it”

“Bilgi, hava gibi, yaşam için hayati önem taşır. Hava gibi, kimse onu reddetmemeli.”

– Alan Moore –

 

“It is sometimes easier to be happy if you don’t know everything.”

“Her şeyi bilmiyorsanız bazen mutlu olmanız daha kolaydır.”

 

“Wisdom is the right use of knowledge.”

“Bilgelik bilginin doğru kullanımıdır.”

– Charles Spurgeon –

 

“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.”

“Bilmek yeterli değildir; uygulamalıyız. İstekli olmak yeterli değildir; yapmalıyız.”

– Johann wolfgang von Goethe –

 

“The wise man hath his thoughts in his head; the fool, on his tongue.”

“Bilge insan düşüncelerini kafasında tutar; aptal ise dilinde.”

– Ivan Panin –

“A people without the knowledge of their history, origin and culture is like a tree without roots.”

“Tarihi, kökeni ve kültürü hakkında bilgisi olmayan bir insan, kökleri olmayan bir ağaç gibidir.”

– Marcus Garvey –

 

“Knowledge will give you power, but character respect.”

“Bilgi size güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız.”

– Bruce Lee –

 

“Honesty is the first book of wisdom.”

“Dürüstlük, bilgeliğin ilk kitabıdır.”

– Thomas Jefferson –

 

“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”

“Zekanın gerçek işareti bilgi değil, hayal gücüdür.”

– Albert Einstein –

 

“Wonder is the beginning of wisdom.”

“Merak bilgeliğin başlangıcıdır.”

– Socrates –

“Science is organized knowledge. Wisdom is organized life.”

“Bilim, bilgi birikimidir. Bilgelik ise hayat birikimidir.”

– Immanuel Kant –

 

“The art and science of asking questions is the source of all knowledge”

“Soru sorma sanatı ve bilimi, tüm bilginin kaynağıdır.”

– Thomas Berger –

 

“Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance.”

“Gerçek bilgi, kişinin cehaletinin derecesini bilmektir.”

– Konfüçyüs –

 

“The only source of knowledge is experience.”

“Tek bilgi kaynağı deneyimdir. “

– Albert Einstein –

 

“Knowledge speaks, but wisdom listens.”

“Bilgi konuşur, bilgelik ise dinler.”

– Jimi Hendrix –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir