İngilizce-dünyaca-ünlü-yazarların-sözleri
İngilizce dünyaca ünlü yazarların sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce dünyaca ünlü yazarların sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce dünyaca ünlü yazarların sözleri ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce dünyaca ünlü yazarların sözleriingilizce yazarların sözleri, İngilizce dünya klasikleri yazarlarının sözleri  ve Türkçelerini bulabilirsiniz. Bunlara ek olarak, bu sayfada yer alan ingilizce yazarların sözleri, İngilizce dünyaca ünlü yazarların sözleri içinden beğendiklerinizi Twitter, Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, en güzel sözler için, ingilizce güzel sözler sayfamızı ya da havalı sözler için ingilizce kısa havalı sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer aşk sözleri okumak isterseniz, ingilizce en güzel aşk sözleri sayfamizi tavsiye ederim. 

İngilizce dünyaca ünlü yazarların sözleri

“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.”

“İyi arkadaşlar, güzel kitaplar ve uykulu bir vicdan, işte ideal yaşam budur.”

– Mark Twain –

 

“Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.”

“Hayat iyi kartlara sahip olmak değil, bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir.”

– Jack London –

 

“Enjoy the little things in life, because one day you will look back and realize they were the big things.”

“Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.”

– Kurt Vonnegut –

 

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life : it goes on.”

“Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor.”

– Robert Frost –

 

“Women are meant to be loved, not to be understood.”

“Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır; anlaşılmak için değil.”

– Oscar Wilde –

 

“There are certain words which are nearer and dearer to a man than any others.”

“Bir adama diğerlerinden daha yakın ve daha değerli olan bazı kelimeler vardır.”

– Nikolai Gogol –

 

“Autumn is a second spring when every leaf is a flower.”

“Sonbahar, ikinci bahardır; yaprakların çiçeğe dönüştüğü.”

– Albert Camus –

“The greatest ideas are the simplest.”

“En büyük fikirler en basit olanlardır.”

– William Golding –

 

“Violence is the last refuge of the incompetent.”

“Şiddet, beceriksizlerin son sığınağıdır.”

– Isaac Asimov

 

“The greatest happiness is to know the source of unhappiness.”

“En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir.”

– Fyodor Dostoevsky –

 

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, ancak kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor.”

– Leo Tolstoy –

 

“Doubt that truth to be a liar, but never doubt I love.”

“Gerçeğin yalancı olabileceğinden kuşkulan ama asla benim seveceğimden kuşkulanma.”

– William Shakespeare –

 

“It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

“Sadece kalbinle gerçekten görebilirsin; esas olan göze görünmez.”

– Antoine de Saint-Exupery –

 

“Whatever else is unsure in this stinking dunghill of a world a mother’s love is not.”

“Dünya denilen su kokuşmuş çöplükte herşeyden şüphe edebiliriz. Bir Anne’nin sevgisi hariç.”

– James Joyce –

Nothing on earth puts more pressure on the human mind than nothing.”

“Yeryüzünde hiçbir şey insan ruhuna hiçlik kadar baskı yapamaz.”

– Stefan Zweig –

 

“Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.”

“İnsan, özgür olmaya mahkumdur; Çünkü bir kez dünyaya atılırsa yaptığı her şeyden sorumludur.”

– Jean-Paul Sartre –

 

“Selfishness must always be forgiven you know, because there is no hope of a cure.”

“Biliyorsunuz, bencillik her zaman affedilmelidir, çünkü bir tedavi umudu yoktur.”

– Jane Austen –

 

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.”

“Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür.”

– George Orwell –

 

“If you’re in trouble, or hurt or need – go to the poor people. They’re the only ones that’ll help – the only ones.”

“Başınız dertte ya da incinmiş ya da bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız, Yoksul insanlara gidin.Yardımcı olacak kişiler sadece onlardir – sadece onlar.”

– John Steinbeck –

 

“I am married and happy. My only wish is that nothing will change.”

“Evli ve mutluyum. Benim tek dileğim, hiçbir şeyin değişmemesi.”

– Alexander Pushkin –

 

“There is an infinite amount of hope in the universe … but not for us.”

“Evrende sonsuz miktarda umut var … ama bizim için değil.”

– Franz Kafka –

“There is no friend as loyal as a book.”

“Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur.”

– Ernest Hemingway –

 

“A man is lucky if he is the first love of a woman. A woman is lucky if she is the last love of a man.”

“Erkek, eğer kadının ilk aşkıysa şanslıdır. Kadın ise erkeğin son aşkıysa şanslıdır.”

– Charles Dickens –

 

“If you ask me what I came into this life to do, I will tell you: I came to live out loud.”

“Eğer bana bu hayata ne yapmaya geldin diye sorarsaniz, size şunu söylerim : Yüksek sesle yaşamak için geldim.”

– Émile Zola –

 

“Death’s an old joke, but each individual encounters it anew.”

“Ölüm eski bir şaka; ama ne zaman başa gelse yepyeni.”

– Ivan Turgenev –

 

“His heart was like a sensitive plant, that opens for a moment in the sunshine, but curls up and shrinks into itself at the slightest touch of the finger, or the lightest breath of wind.”

“Kalbi hassas bir bitki gibiydi, güneşte bir an için açılıyor, ancak parmağın en ufak bir dokunuşuyla veya en hafif rüzgarda kıvrılıyor ve içine kapanıyordu.”

– Anne Brontë –

 

“Maybe this world is another planet’s hell.”

“Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.

– Aldous Huxley –

 

“Life without love is like a tree without blossoms or fruit.”

“Sevgisiz hayat, çiçekleri veya meyveleri olmayan bir ağaç gibidir.”

– Halil Cibran –

“Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.”

“Kalbindeki sevgiye tutun.Çiçekler ölü olduğunda onsuz bir hayat güneşsiz bir bahçe gibidir.”

– Oscar Wilde –

 

“You can, you should, and if you are brave enough to start, you will.”

“Yapabilirsin, yapmalısın, ve eğer başlamak için yeterince cesaretin varsa, yapacaksın.”

– Stephen King –

 

“I think; therefore I am.”

“Düşünüyorum. Öyleyse varım.”

– Rene Descartes –

 

“Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.”

“Bugünlerde insanlar her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.”

– Oscar Wilde –

 

“I know but one freedom, and that is the freedom of the mind.”

“Tek bir özgürlük biliyorum ve bu da aklın özgürlüğüdür.”

– Antoine de Saint-Exupery –

 

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.”

“Başarısızlık başarının tam tersi değildir; Bu başarının bir parçasıdır.”

– Arianna Huffington –

 

“A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them.”

“Bir adam hatalarını kabul edecek kadar büyük, onlardan kazanç sağlayacak kadar akıllı ve hatalarını düzeltmek için yeterince güçlü olmalıdır.”

– John C. Maxwell –

“Judge a man by his questions rather than his answers.”

“İnsanları verdikleri cevaplarla değil, sordukları sorularla değerlendirin.”

– Voltaire –

 

“You’re not poor if you don’t have money. You’re poor if you don’t have a dream.”

“Paranız yoksa fakir değilsinizdir, bir hayaliniz yoksa fakirsinizdir.”

– Randy Paul Gage –

 

“Is all that we see or seem
But a dream within a dream?”

“Yoksa rüya içinde bir rüya mı
Hep gördüğümüz, göründüğümüz?”

– Edgar Allan Poe –

 

“Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it.”

“Aşk, insanları iyileştirir. Hem onu ​​verenleri hem de onu alanları.”

– Karl Menninger –

 

“The eyes of others our prisons; their thoughts our cages.”

“Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, başkalarının düşünceleri ise bizim kafeslerimizdir.”

– Virginia Woolf –

 

“There is nothing at all wrong with having money unless money has you.”

“Para size sahip olmadığı sürece, paraya sahip olmak hiç yanlış bir şey değildir.”

– Norman Vincent Peale –

 

“Failure doesn’t mean you are a failure, it just means you haven’t succeeded yet.”

“Başarısızlık, başarısız olduğunuz anlamına gelmez, henüz başaramadığınız anlamına gelir.”

– Robert H. Schuller –

“You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.”

“Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz.”

– Pablo Neruda –

 

“Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.”

“Yalnızca çok ileri gitmeyi göze alanlar, ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler.”

– T. S. Eliot –

 

“No one has ever become poor by giving.”

“Hiç kimse başkalarına yadim ederek fakirleşmez.”

– Anne Frank –

 

“Your friend is the man who knows all about you and still likes you.”

“Dost, sizin hakkınızda her şeyi bilen ve hala sizi seven kişidir.”

– Elbert Hubbard –

 

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

“Sürekli seni başka biri yapmaya çalışan bir dünyada kendin olmak en büyük başarıdır.”

– Ralph Waldo Emerson –

 

“I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.”

“Bana yalan söylediğin için değil, bundan sonra sana inanmayacağım için üzgünüm.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.”

“Sessizlikten sonra, anlatilamaz olani ifade etmek için en yakin olan müziktir.”

– Aldous Huxley –

“Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.”

“Aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır.”

– Antoine de Saint-Exupéry –

 

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”

“Hayatınızın en önemli iki günü; doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür.”

– Mark Twain –

 

“Music expresses that which cannot be put into words.”

“Müzik, söylenemeyen ve hakkında sessiz kalmanın imkansız olduğu şeyleri ifade eder.”

– Victor Hugo –

 

“We are all broken. That’s how the light gets in.”

“Hepimizde biraz kırıklıklar vardır. Zaten ışıklar bu kırıklardan süzülür içimize.”

– Ernest Hemingway –

 

“Crying does not indicate that you are weak. Since birth, it has always been a sign that you are alive.”

“Ağlamak zayıflık göstergesi değildir. İlk doğduğun andan itibaren yaşadığının belirtisidir.”

– Charlotte Bronte –

 

“There is a life and there is a death, and there are beauty and melancholy between.”

“Hayat var ve ölüm var. Ve bu ikisinin arasında da güzellik ve melankoli var.”

– Albert Camus –

 

“As a woman I have no country. As a woman my country is the whole world.”

“Bir kadın olarak benim ülkem yoktur. Bir kadın olarak tüm dünya benim ülkemdir.”

– Virginia Woolf –

“I read a book one day and my whole life was changed.”

“Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.”

– Orhan Pamuk –

 

“It took me 40 years to write my first book. When I was a child, I was encouraged to go to school. I was not encouraged to follow the career of a writer because my parents thought that I was going to starve to death.”

“İlk kitabımı yazmak 40 yılımı aldı. Çocukluğumda okula gitmek için teşvik edildim. Ancak bir yazarın kariyerinin peşinden gitmem konusunde teşvik edilmemiştim. Çünkü, yazar olursam ailem açlıktan öleceğimi sanıyordu.”

– Paulo Coelho –

 

“An intelligent hell would be better than a stupid paradise.”

“Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir.”

– Victor Hugo –

 

“Remember your dreams and fight for them. You must know what you want from life. There is just one thing that makes your dream become impossible: the fear of failure.”

“Hayallerinizi unutmayın ve onlar için savaşın. Hayattan ne istediğinizi bilmelisiniz. Hayalinizi imkansız hale getiren tek bir şey var: Başarısızlık korkusu.”

– Paulo Coelho –

 

“He who does not understand your silence will probably not understand your words.”

“Senin sessizliğini anlamayan biri, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz.”

– Elbert Hubbard –

 

“Better to die ten thousand deaths than wound my honor.”

“Onurumu yaralamaktansa, binlerce kere ölmeyi yeğlerim.”

– Joseph Addison –

 

“If you ask me what I came into this life to do, I will tell you: I came to live out loud.”

“Eğer bana bu hayata ne yapmaya geldin diye sorarsaniz, size şunu söylerim : Yüksek sesle yaşamak için geldim.”

– Émile Zola –

“Don’t live the same year 75 times and call it a life.”

“Aynı yılı tekrar tekrar 75 defa yaşayıp, buna “hayat” demeyin.”

– Robin S.Sharma –

 

“Work hard but make sure you enjoy life too.”

“Sıkı çalış ama hayatın tadını çıkarmayı da unutma.”

– Ted Smart –

 

“No medicine cures what happiness cannot.”

“Mutluluğun iyileştiremediği hastalığı hiç bir ilaç iyileştiremez.”

– Gabriel García Márquez –

 

“Liberty is worth paying for.”

“Özgürlük bedelini ödemeye değer.”

– Jules Verne –

 

“Ignorance is the softest pillow on which a man can rest his head.”

“Bilgisizlik, bir insanın kafasını dinleyebileceği en yumuşak yastıktır.”

– Michel De Montaigne –

 

“Some people die at 25 and aren’t buried until 75.”

“Bazı insanlar yirmi beş yaşında ölür ama yetmiş beş yaşında gömülür.”

– Benjamin Franklin –

 

“I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.”

“Başarımı şuna bağlarım – Asla vazgeçmedim ya da hiç bahane etmedim.”

– Florence Nightingale –

“Better to be without logic than without feeling.”

“Duygusuz olmaktansa, mantıksız olmak daha iyidir.”

– Charlotte Bronte –

 

“I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.”

“O kadar zekiyim ki, bazen söylediklerimin tek kelimesini bile anlamıyorum.”

– Oscar Wilde –

 

“There is no charm equal to tenderness of heart.”

“Kalbin hassasiyetine eşit cazibe yoktur.”

– Jane Austen –

 

“A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.”

“Bir saatlik bir zamanı boşa harcamaya cesaret eden bir insan, hayatın değerini keşfetmemiştir.”

– Charles Darwin –

Yuval-Noah-Harari-Her-yıl-ABD-halkı-dünyanın-geri-kalanındaki-bütün
Her yıl ABD halkı, dünyanın geri kalanındaki bütün aç insanları beslenmek için gereken miktardan daha fazlasını, diyet için harcıyor

 

“Each year the US population spends more money on diets than the amount needed to feed all the hungry people in the rest of the world.”

“Her yıl ABD halkı, dünyanın geri kalanındaki bütün aç insanları beslenmek için gereken miktardan daha fazlasını, diyet için harcıyor”

– Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind –

 

“Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.”

“Düşmanlarınızı daima affedin. Başka hiçbir şey onları daha fazla sinir edemez.”

– Oscar Wilde –

 

“Death’s an old joke, but each individual encounters it anew.”

“Ölüm eski bir şaka; ama ne zaman başa gelse yepyeni.”

– Ivan Turgenev –

“It’s a wonderful thing to be optimistic. It keeps you healthy and it keeps you resilient.”

“İyimser olmak harika bir şey. Sizi sağlıklı ve sizi dirençli tutar.”

– Daniel Kahneman –

 

“Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said.”

“Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız.”

– Mark Twain –

 

“The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.”

“Bir annenin kalbi, her zaman merhamet bulacağınız derin bir uçurumdur.”

– Honoré de Balzac –

 

“However and wherever we are, we must live as if we will never die.”

 “Her nasil ve nerede olursak olalım, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalıyız.”

– Nâzım Hikmet –

 

“Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the whole world.”

“Mutluluk, birini kollarınızın arasında tutmak ve bütün dünyayı tuttuğunuzu bilmektir.”

– Orhan Pamuk –

 

“Time is just an illusion. What you need is to live this very moment. That is all that matters.”

“Zaman sadece bir yanılsamadır. İhtiyacınız olan tam şu anı yaşamaktır. Yani önemli olan tek şey budur.”

– Elif Şafak –

 

“My friend, let’s not think of tomorrow, but let’s enjoy this fleeting moment of life.”

“Dostum, yarıni düşünmeyelim, ama ucup giden hayatın anlarindan zevk alalım.”

– Ömer Hayyam (Omar Khayyam) –

“The longest distance is between two minds that don’t understand each other.”

“En uzak mesafe, birbirini anlamayan iki kafa arasındaki mesafedir.”

– Can Yücel –

 

“Stop running after the waves. Let the sea come to you.”

“Dalgaların peşinden koşmayı bırakın. Bırakın deniz size gelsin.”

– Elif Şafak –

 

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

“Hep denedin, hep yenildin. Mühim değil. Tekrar dene, tekrar yenil. Daha iyi yenil.”

– Samuel Beckett –

 

“Those who hope to nurture genuine religiosity should first establish liberty.”

“Gerçek dindarlığı beslemek (büyütmek) isteyenler ilk önce özgürlük kurmalıdır.”

– Mustafa Akyol –

 

“After all, a woman who doesn’t love cats is never going to be make a man happy.”

“Sonuçta, kedileri sevmeyen bir kadın, asla bir erkeği mutlu etmeyecektir.”

– Orhan Pamuk –

 

“A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.”

“Karamsar bir kimse fırsat kapıyı çaldığı zaman gürültüden şikayet eden kişidir.”

– Oscar Wilde –

 

“The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.”

“‘Mutlu’ kelimesi, eğer üzüntü ile dengelenmemiş olsaydı anlamını yitirirdi.”

– Carl Jung –

“Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.”

“Ben de en çok hayranlık ve saygı uyandıran iki şey; Biri üzerimdeki yıldızlı gökyüzü, diğeri içimdeki ahlâk yasası”

– Immanuel Kant –

 

“Education is the art of making man ethical.”

“Eğitim, insanı ahlaklı hale getirmenin sanatıdır.”

– Georg Wilhelm Friedrich Hegel –

 

“Life is the sum of all your choices.”

“Hayat, tercihlerinizin toplamıdır.”

– Albert Camus –

 

“Facts do not cease to exist because they are ignored.”

“Gerçekler yok olmaz çünkü göz ardı edilirler.”

– Aldous Huxley –

 

“I don’t believe in an afterlife, so I don’t have to spend my whole life fearing hell or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.”

“Ben öbür dünyaya inanmıyorum. Böylece bütün hayatımı cehennemden korkarak ya da daha da fazlası cennetten korkarak geçirmek zorunda değilim. Cehennemde yapılan işkence ne olursa olsun, bence cennetteki can sıkıntısı daha da kötü olurdu.”

– Isaac Asimov –

 

“Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.”

“İnsanlar cahil olarak doğarlar, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir.”

– Bertrand Russell –

 

“We do not need magic to transform our world. We carry all of the power we need inside ourselves already.”

“Dünyamızı dönüştürmek için sihire ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan gücü zaten kendi içimizde taşıyoruz.”

– J. K. Rowling

J.-K.-Rowling-Dünyamızı-dönüştürmek-için-sihire-ihtiyacımız-yok
Ne zaman yaşayan bir canlıya yapılan zulme tanıklık etsem, kalbim parçalanıyor ve ruhum ağlıyor.

“My heart breaks, and my soul weeps, when witnessing cruelty to any living being.”

“Ne zaman yaşayan bir canlıya yapılan zulme tanıklık etsem, kalbim parçalanıyor ve ruhum ağlıyor.”

– Anthony Douglas Williams – Inside The Divine Pattern –

 

“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.”

“Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, Hiç incinmemiş gibi sev, Hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, Dünya cennetmiş gibi yaşa.”

– William W.purkey –

 

“If you don’t like something, change it; if you can’t change it, change the way you think about it.”

“Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona bakış açını değiştir.”

– Mary Engelbreit –

 

“If you don’t like something, change it; if you can’t change it, change the way you think about it.”

“Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona bakış açını değiştir.”

– Mary Engelbreit –

 

“Love is like the wind; you can’t see it but you can feel it.”

“Aşk rüzgar gibidir, onu göremessiniz ama hissedersiniz.”

– Nicholas Sparks –

 

“There is only one happiness in life; to love and to be loved.”

“Hayatta sadece tek bir mutluluk vardir; sevmek ve sevilmek.”

– George sand –

 

“Nothing is impossible for willing heart.”

“Istekli bir kalp için hiçbirsey imkansiz degildir.”

– John Heywood –

“Love: a temporary insanity, curable by marriage.”

“Ask: Kalici olmayan bir akil hastaligi olup, tedavisi evliliktir.”

– Ambrose Bierce –

 

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life : it goes on.”

“Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor.”

– Robert Frost –

 

“If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.”

“Eğer öğrenmeye isteğin yoksa hiç kimse sana yardım edemez. Eğer öğrenmeye niyetin varsa hiç kimse seni durduramaz.”

– Zig Ziglar –

 

“Intelligence is the ability to adapt to change”

“Zeka, değişime ayak uydurabilme becerisidir”

– Stephen Hawking –

 

“Money will buy you a bed, but not a good night’s sleep, a house, but not a home, a companion, but not a friend.”

“Para size ancak bir yatak alabilir, iyi bir uyku değil; bir ev alabilir, bir yuva değil; bir arkadaş alabilir, bir dost değil.”

– Zig Ziglar –

 

“To love oneself is the beginning of a lifelong romance.”

“Kendini sevmek yaşam boyu sürecek bir romantizmin başlangıcıdır.”

– Oscar Wilde –

 

“I may not always be with you but when we’re far apart, Remember; you will be with me. Right inside my heart.”

“Her zaman seninle olmayabilirim, ama birbirimizden ayrı düştüğümüz de, unutma; sen benimle olacaksın. Tam kalbimin içinde.”

– Marc Wambolt, Poems from the Heart –

“Without music, life would be a mistake.”

“Müziksiz hayat bir hata olurdu.”

– Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols –

 

“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once.”

“Yaşam para gibidir: Dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz, ama yalnızca bir kez.”

– Lillian Dickson –

 

“I would challenge you to a battle of wits, but I see you are unarmed.”

“Beyinlerimiz savaşsın isterdim; ama görüyorum ki siz silahsızsınız bayım.”

– Franz Kafka –

 

“Man kind can only disappoint Mother Nature for so long.”

“Sadece insanoğlu Tabiat Ana’yı bu kadar uzun süre hayal kırıklığına uğratabilir.”

– Anthony Douglas Williams, Inside the Divine Pattern –

 

“I like the night. Without the dark, we would never see the stars.”

“Geceyi severim. Karanlık olmasaydı, yıldızları asla göremezdik.”

– Stephenie Meyer, Twilight –

 

“The intensity in your eyes burns my pen as I write.”

“Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor”

– Sanober Khan, A touch, a tear, a tempest –

 

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.”

“Bir şeyden memnun değilsen, değiştir. Değiştiremiyorsan, tutumunu değiştir.”

– Maya Angelou –

“No army can withstand the strength of an idea whose time has come.”

“Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşüncenin gücüne karşı koyamaz.”

– Victor Hugo –

 

“Either write something worth reading or do something worth writing.”

“Ya okunmaya değer bir şeyler yazın; ya da yazılmaya değer bir şeyler yapın.”

– Benjamin Franklin –

 

“There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.”

“Şu dünyada arkandan konuşulmasından daha kötü bir tek şey var; o da arkandan hiç konuşulmaması.”

– Oscar Wilde –

 

“Tolerance and compassion are qualities of fearless people.”

“Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır.“

– Paulo Coelho –

 

“In the depth of winter, I finally learned that there was in me an invincible summer.”

“Kışın derinliğinde, nihayet içimde yenemediğim bir yaz olduğunu öğrendim.”

– Albert Camus –

 

“One of the luckiest things that can happen to you in life is; I think; to have a happy childhood.”

“Hayatta sizin başınıza gelebilecek en şanslı şeylerden biri; Bence; Mutlu bir çocukluk geçirmek.”

– Agatha Christie –

 

“Doctors are just the same as lawyers; the only difference is that lawyers merely rob you, whereas doctors rob you and kill you too.”

“Doktorlarda tıpatıp aynı avukatlar gibidir. Aralarındaki tek fark, avukatlar sizi sadece soyar, oysaki doktorlar sizi soyar ve ayrıca öldürür.”

– Anton Chekhov –

“I disapprove of what you say but will defend to the death your right to say it.”

“Söylediklerinize katılmıyorum, ancak bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım”

– Voltaire –

 

“Do something instead of killing time, because time is killing you.”

“Vakit öldürmek yerine başka şeyler yapın, çünkü vakit sizi öldürüyor.”

– Paulo Coelho –

 

“A man is lucky if he is the first love of a woman. A woman is lucky if she is the last love of a man.”

“Erkek, eğer kadının ilk aşkıysa şanslıdır. Kadın ise erkeğin son aşkıysa şanslıdır.”

– Charles Dickens –

 

“And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

“Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.”

“Açıklamalar yaparak vaktinizi boşa harcamayın. İnsanlar yalnızca duymak istediklerini duyarlar.”

– Paulo Coelho –

 

“Being good is easy, what is difficult is being just.”

“İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır.”

– Victor Hugo –

 

“Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon.”

“Yağmurlu bir pazar günü öğleden sonra bile ne yapacaklarını bilmeyen milyonlar, kalkmışlar bir de ölümsüzlük istiyorlar.”

– Susan Ertz –

“If you want to earn more, learn more.”

“Daha fazla para kazanmak istiyorsanız, daha fazla öğrenin.”

– Zig Ziglar –

 

“To live without hope is to cease to live.”

“Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır.”

– Fyodor Dostoevsky –

 

“The trust of the innocent is the liar’s most useful tool.”

“Masumların güveni, yalancıların en kullanışlı aracıdır.”

– Stephen King –

 

“Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them.”

“Şu hayattaki asıl amacımız başkalarına yardım etmektir. Bunu yapamıyorsanız en azından zarar vermeyin.”

– Dalai Lama –

 

“To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment.”

“Güzel bir günde gölgede oturmak ve yeşile bakmak en mükemmel ferahlıktır.”

– Jane Austen –

 

“No man really knows about other human beings. The best he can do is to suppose that they are like himself.”

“Hiç kimse aslında diğer insanları tanımaz. Yapabileceği en iyi şey onların kendisi gibi olduğunu varsaymaktır.”

– John Steinbeck –

 

“The two most powerful warriors are patience and time.”

“En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.”

– Leo Tolstoy –

“A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog.”

“Köpeğe atılan bir kemik hayırseverlik değildir. Hayırseverlik, siz de en az köpek kadar açken onunla paylaştığınız kemiktir.”

– Jack London –

 

“One day we will realize that big hearts will bring us more peace than big weapons.”

“Günün birinde, aslında büyük yüreklerin büyük silahlardan daha çok barış getirdiğinin farkına varacağız.”

– Anthony Douglas Williams –

 

“Happiness always looks small while you hold it in your hands, but let it go, and you learn at once how big and precious it is.”

“Mutluluk, elinizde tutarken daima küçük görünür, ancak bırakın ve bir anda ne kadar büyük ve değerli olduğunu öğrenin.”

– Maxim Gorky –

 

“I consider myself a student of many religions. The more I learn, the more questions I have. For me, the spiritual quest will be a life-long work in progress.”

“Kendimi birçok dinin öğrencisi olarak görüyorum. Ne kadar çok öğrenirsem, sahip olduğum sorular o kadar çok oluyor. Benim için manevi arayış, devam etmekte olan hayat boyu sürecek bir çalışma olacak.“

– Dan Brown –

 

“Life begins on the other side of despair.”

“Hayat, umutsuzluğun diğer tarafında başlar.”

– Jean-Paul Sartre –

 

“Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons: we must fight in order to conquer it.”

“Mutluluk, kapıları ejderhalar tarafından korunan peri masallarındaki saraylara benzer: fethetmek için savaşmalıyız.”

– Alexandre Dumas –

“When you say “yes” to others, make sure you are not saying “no” to yourself.”

“Başkalarına “evet” derken, kendinize “hayır” demediğinize emin olun.”

– Paulo Coelho –

 

“Be slow in choosing a friend, slower in changing.”

“Arkadaşlarını seçerken yavaş davran; değiştirirken daha da yavaş.”

– Benjamin Franklin –

 

“Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.”

“Gençlik mutlu, çünkü güzelliği görme kapasitesine sahipler. Güzelliği görme yeteneği olan herkes asla yaşlanmaz”

– Franz Kafka –

 

“The history of all previous societies has been the history of class struggles.”

“Önceki bütün toplumların tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihi olmuştur.”

– Karl Marx –

 

“True life is lived when tiny changes occur.”

“Gerçek hayat, minik değişiklikler meydana geldiğinde yaşanır.”

– Leo Tolstoy –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir