İngilizce-eğitim-ile-ilgili-sözler
İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Güzel eğitim sözleri

İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları, ingilizce eğitimle ilgili özlü sözleri bulabilirsiniz. Bunlara ek olarak, ingilizce eğitimle ilgili güzel sözleride sizler için hazırladık. Bu sayfada yer alan İngilizce eğitim ile ilgili sözlerden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, en güzel sözler için, ingilizce güzel sözler sayfamızı ya da öğretmenler ile ilgili sözler için İngilizce öğretmen ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer aşk sözleri okumak isterseniz, ingilizce en güzel aşk sözleri sayfamizi ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

“Teach the children so it will not be necessary to teach the adults.”

“Çocuklara öğretin, böylece, yetişkinleri öğretmeye gerek olmayacaktır.”

– Abraham Lincoln –

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.”

– Nelson Mandela –

 

“Education is the passport to future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today.”

“Eğitim gelecek için bir yoldur. Çünkü, Yarınlar, ona bugünden hazırlık yapanlarındır.”

 

“Don’t just teach your children to read, teach them the question what they read. Teach them to question everything.!”

“Çocuklarınıza sadece okumayı öğretmeyin, aynı zamanda okuduklarını sorgulamayı öğretin. Her şeyi sorgulamayı öğretin.”

– George Carlin –

 

“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.”

“Öğrenmeyle ilgili güzel olan şey, kimsenin önü sizden alamayacak olmasıdır.”

– B.b King –

“If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.”

“Eğer öğrenmeye isteğin yoksa hiç kimse sana yardım edemez. Eğer öğrenmeye niyetin varsa hiç kimse seni durduramaz.”

– Zig Ziglar –

 

“Children are like wet cement, whatever falls on them makes an impression.”

“Çocuklar ıslak çimento gibidir, üzerlerine düşen her şey bir izlenim yaratır.”

– Haim Ginott –

 

“Teaching is the one profession that creates all other professions.”

“Öğretim, diğer tüm meslekleri yaratan tek meslektir.”

 

“We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.”

“Tekrar tekrar yaptığımız şey biziz. Mükemmellik, bir eylem değil, bir alışkanlıktır.”

– Aristotle –

 

“In teaching you cannot see the fruit of a day’s work. It is invisible and remains so, maybe for twenty years.”

“Öğretimde bir günlük çalışmanın meyvelerini göremezsiniz. Görünmez ve öyle kalır, belkide yirmi yıl boyunca.”

– John Dewey –

“Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers.”

“İyi bir öğretim, doğru cevapların verilmesinden ziyade, doğru soruların verilmesidir.”

– Josef Albers –

 

“Education is not preparation for life; education is life itself.”

“Eğitim hayata hazırlanmak değildir; Eğitim hayattin ta kendisidir.”

 

“To me the sole hope of human salvation lies in teaching.”

“Bana göre insan kurtuluşunun tek umudu öğretimde yatıyor.”

– George Bernard Shaw –

 

“At the desk where I sit, I have learned one great truth. The answer for all our national problems, the answer for all the problems of the world, comes to a single word. That word is education.”

“Oturduğum masada, büyük bir gerçeği öğrendim. Tüm ulusal sorunlarımızın cevabı, dünyanın tüm sorunlarına cevap, tek bir kelimeyle sonuçlanıyor. Bu kelime ise eğitimdir.”

– Lyndon B. Johnson –

 

“Education is the key to unlock the golden door of freedom.”

“Eğitim, özgürlüğün altın kapısının kilidini açmak için anahtardır.”

– George Washington Carver –

 

“The very spring and root of honesty and virtue lie in good education.     “

“Dürüstlük ve erdemin kökeni ve kaynağı iyi eğitimde yatmaktadır.”

– Plutarch –

“Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.”

“İnsanlar cahil olarak doğarlar, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir.”

– Bertrand Russell –

 

“Education is the movement from darkness to light.”

“Eğitim karanlıktan ışığa doğru hareket etmektir.”

– Allan Bloom –

 

“Education is the art of making man ethical.”

“Eğitim, insanı ahlaklı hale getirmenin sanatıdır.”

– Georg Wilhelm Friedrich Hegel –

 

“If your plan is for one year, plant rice. If your plan is for ten years plant trees. If your plan is for hundred years educate children.”

“Planınız bir yıllıksa pirinç ekin. Planınız on yıllıksa ağaç dikin. Planınız yüz yıllıksa çocukları eğitin.”

– Confucius –

 

“Educating the mind without educating the heart is no education at all.”

“Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir.”

– Aristotle –

 

“A man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.”

“Hiç okula gitmeyen bir adam bir nakliye aracından çalabilir; Ancak üniversite eğitimi alırsa, tüm demiryolunu çalabilir.”

– Theodore Roosevelt –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir