İngilizce-felsefi-sözler
İngilizce felsefi sözler ve Türkçe anlamları | En etkileyici olanlar

İngilizce felsefi sözler ve Türkçe anlamları | En etkileyici olanlar

İngilizce felsefi sözler ve Türkçe anlamları | En etkileyici olanlar

Bu sayfada İngilizce felsefi sözler Ünlü filozofların felsefi sözleri ve Ünlü düşünürlerden anlamli ve felsefik sözler ve Türkçelerini bulabilirsiniz. Ayrıca, dilediginiz gibi bu İngilizce felsefi sözler, İngilizce filozofların felsefi sözleri ve  felsefik sözler serisinden beğendiklerinizi isterseniz Twitter, Facebook,Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Umarım, bu yazıdaki İngilizce felsefi sözler, İngilizce filozofların felsefi sözleri sizler için faydalı olur.

İngilizce felsefi sözler ve Türkçe anlamları

“No cause justifies the deaths of innocent people.”

“Hiçbir sebep, masum insanların ölümünü haklı gösteremez.”

– Albert Camus –

 

“What you think of yourself is much more important than what others think of you.”

“Kendin hakkında ne düşündüğün, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden çok daha önemlidir.”

– Seneca the Younger –

 

“I and me are always too deep in conversation.”

“Ben ve kendim daima çok koyu sohbetteyiz.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“The idea of infinity cannot be expressed in words or even described, but it can be apprehended through art, which makes infinity tangible. The absolute is only attainable through faith and in the creative act.”

“Sonsuzluk fikri kelimelerle ifade edilemez veya tarif edilemez, ancak sonsuzluğun somut olmasını sağlayan sanat yoluyla yakalanabilir. Mutlak yalnızca inanç ve yaratıcı eylemle elde edilebilir”

– Andrei Tarkovsky –

 

“The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.”

“‘Mutlu’ kelimesi, eğer üzüntü ile dengelenmemiş olsaydı anlamını yitirirdi.”

– Carl Jung –

“Maybe this world is another planet’s hell.”

“Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.”

– Aldous Huxley –

 

“That which does not kill us makes us stronger.”

“Bizi öldürmeyen şey bizi daha da güçlü kılar”

– Friedrich Nietzsche –

 

“Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.”

“Ben de en çok hayranlık ve saygı uyandıran iki şey; Biri üzerimdeki yıldızlı gökyüzü, diğeri içimdeki ahlâk yasası”

– Immanuel Kant –

 

“Facts do not cease to exist because they are ignored.”

“Gerçekler yok olmaz çünkü göz ardı edilirler.”

– Aldous Huxley –

 

“I don’t believe in an afterlife, so I don’t have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.”

“Ben öbür dünyaya inanmıyorum. Böylece bütün hayatımı cehennemden korkarak ya da daha da fazlası cennetten korkarak geçirmek zorunda değilim. Cehennemde yapılan işkence ne olursa olsun, bence cennetteki can sıkıntısı daha da kötü olurdu.”

– Isaac Asimov –

 

“Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.”

“İnsanlar cahil olarak doğarlar, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir.”

– Bertrand Russell –

“Music is a fantastic peacekeeper of the world, it is integral to harmony, and it is a required fundamental of human emotion.”

“Müzik, dünyanın olağanüstü bir barış elçisi ve uyum sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır ve insan duygusunun gerekli bir esasıdır.”

– Xun Kuang –

 

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

“Sürekli seni başka biri yapmaya çalışan bir dünyada kendin olmak en büyük başarıdır.”

– Ralph Waldo Emerson –

 

“I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.”

“Bana yalan söylediğin için değil, bundan sonra sana inanmayacağım için üzgünüm.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.”

“Sessizlikten sonra, anlatilamaz olani ifade etmek için en yakin olan müziktir.”

– Aldous Huxley –

 

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”

“Hayatınızın en önemli iki günü; doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür.”

– Mark Twain –

“There is a life and there is a death, and there are beauty and melancholy between.”

“Hayat var ve ölüm var. Ve bu ikisinin arasında da güzellik ve melankoli var.”

– Albert Camus –

 

“Pride and excess bring disaster for man.”

“Gurur ve aşırılık insan için felaket getirir.”

– Xun Kuang –

 

“I cannot teach anybody anything, I can only make them think.”

“Hiç kimseye hiçbir şey öğretemem. Yalnızca onların düşünmelerini sağlayabilirim.”

– Socrates –

 

“The most difficult thing in life is to know yourself.”

“Hayatta en zor şey kendini tanımaktır.”

– Thales of Miletus –

 

“Birds born in cages think that flying is a disease.”

“Kafeste doğan kuşlar, uçmayı hastalık sanırlar.”

– Alejandro Jodorowsky –

Alejandro-Jodorowsky-Kafeste-doğan-kuşlar-uçmayı
Kafeste doğan kuşlar, uçmayı hastalık sanırlar.

“There is nothing permanent except change.”

“Değişmeyen tek şey,değişimdir.”

– Heraclitus –

 

“I think; therefore I am.”

“Düşünüyorum. Öyleyse varım.”

– Rene Descartes –

 

“Know yourself and you will win all battles.”

“Kendini tanırsan, tüm savaşları kazanırsın.”

– Sun Tzu –

 

“Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.”

“Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.”

– Mevlana Celaleddin Rumi –

 

“It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.”

“Tek başına yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla olmaktan daha iyidir.”

“İnsanity is doing the same thing over and over again but expecting different results.”

“Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.”

– Albert Einstein –

 

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don’t, they never were.”

“Birini seviyorsanız, gitmesine izin verin. Dönerse zaten hep size aitti; dönmezse zaten hiç size ait olmadı.”

– Halil Cibran –

 

“Nothing on earth puts more pressure on the human mind than nothing.”

“Yeryüzünde hiçbir şey insan ruhuna hiçlik kadar baskı yapamaz.”

– Stefan Zweig –

 

“I know one thing and that is that I know nothing. “

“Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.”

– Socrates –

 

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

“Yarın ölecekmiş gibi yaşayın. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi öğrenin.”

– Mahatma Gandhi –

“You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.”

“Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.”

– Christopher Columbus –

 

“A person starts dying when they stop dreaming.”

“Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.”

– Brian Williams –

 

“The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly.”

“Ne kadar yüksekten uçarsak, uçamayanların gözünde o kadar küçülürüz.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

“Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“The greatest happiness is to know the source of unhappiness.”

“En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir.”

– Fyodor Dostoevsky –

“To live without hope is to cease to live.”

“Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır.”

– Fyodor Dostoevsky –

 

“It is better to light one small candle than to curse the darkness.”

“Küçük bir mum yakmak, karanlığı lanetlemekten daha iyidir.”

– Confucius –

 

“I prefer the most unfair peace to the most righteous war.”

“En adaletsiz barışı, en adil savaşa tercih ederim.”

– Marcus Tullius Cicero –

 

“We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.”

“Dile getirmediğimiz sözlerimizin efendisi, ağzımızdan kaçırdığımız sözlerimizin ise kölesiyiz.”

– Winston Churchill –

 

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, ancak kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor.”

– Leo Tolstoy –

 

“Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.”

“Hayat iyi kartlara sahip olmak değil, bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir.”

– Jack London –

 

“No man really knows about other human beings. The best he can do is to suppose that they are like himself.”

“Hiç kimse aslında diğer insanları tanımaz. Yapabileceği en iyi şey onların kendisi gibi olduğunu varsaymaktır.”

– John Steinbeck –

 

“Life begins on the other side of despair.”

“Hayat, umutsuzluğun diğer tarafında başlar.”

– Jean-Paul Sartre –

 

“Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism.”

“Kütüphaneler, medeniyet ile barbarlığın arasındaki ince kırmızı çizgidir.”

– Neil Gaiman –

 

“Those who do not move, do not notice their chains.”

“Hiç hareket etmeyenler, etraflarındaki zincirleri farketmezler.”

– Rosa Luxemburg –

“Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.”

“İnsan, özgür olmaya mahkumdur; Çünkü bir kez dünyaya atılırsa yaptığı her şeyden sorumludur.”

– Jean-Paul Sartre –

 

“Each morning we are born again. What we do today is what matters most.”

“Her sabah yeniden doğarız. Önemli olan bugün ne yaptığımızdır.”

– Gautama Buddha –

 

“Even death is not to be feared by one who has lived wisely.”

“Akıllıca yaşayan birisi için ölüm bile korkulacak bir şey değildir.”

– Gautama Buddha –

 

“Ignorance is the softest pillow on which a man can rest his head.”

“Bilgisizlik, bir insanın kafasını dinleyebileceği en yumuşak yastıktır.”

– Michel De Montaigne –

 

“The less people know, the more stubbornly they know it.”

“İnsanlar ne kadar az bilirse, bildikleri şeylerde o kadar çok inat ederler.”

– Osho –

“Mathematics is the language with which God has written the universe.”

“Matematik, Tanrı’nın evreni yazdığı dildir.”

– Galileo Galilei –

 

“A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.”

“Bir saatlik bir zamanı boşa harcamaya cesaret eden bir insan, hayatın değerini keşfetmemiştir.”

– Charles Darwin –

 

“The beginning is the most important part of the work.”

“Başlangıç, işin en önemli kısmıdır.”

– Plato –

 

“The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.”

“Bir ulusun büyüklüğü, o ulusun hayvanlara davranış biçimi ile değerlendirilebilir.”

– Mahatma Gandhi –

 

“Death’s an old joke, but each individual encounters it anew.”

“Ölüm eski bir şaka; ama ne zaman başa gelse yepyeni.”

– Ivan Turgenev –

“To get what you love, you must first be patient with what you hate.”

“Sevdiğin şeyi elde etmek için, önce nefret ettiğin şeye sabretmelisin.”

– Gazali (Al-Ghazali) –

 

“Educating the mind without educating the heart is no education at all.”

“Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir.”

– Aristotle –

 

“God is dead! He remains dead! And we have killed him.”

“Tanrı öldü! Tanrı geride ölümü bıraktı, ve biz onu öldürdük.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“No man’s knowledge here can go beyond his experience.”

“Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez.”

– John Locke

 

“There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide.”

“Gerçekten önemli olan bir tek felsefi sorun vardır, o da intihardır.”

– Albert Camus –

“He who thinks great thoughts, often makes great errors.”

“Büyük fikirleri düşünenler, genelde büyük hatalar yaparlar.”

– Martin Heidegger –

 

“What is rational is actual and what is actual is rational.”

“Rasyonel olan gerçekdir ve gerçek olan rasyoneldir.”

– G. W. F. Hegel –

 

“The unexamined life is not worth living”

“Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez.”

-Sokrates –

 

“We live in the best of all possible worlds”

“Tüm olası dünyaların en iyisinde yaşıyoruz.”

–  Gottfried Wilhelm Leibniz –

 

“There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.”

“Sadece bir tek iyi vardır: Bilgi, ve sadece bir tek kötü vardır: Cahalet.”

– Socrates –

“If God did not exist, it would be necessary to invent him”

“Eğer Tanrı var olmasaydı, O’nu icat etmek gerekli olurdu.”

– Voltaire –

 

“This is patently absurd; but whoever wishes to become a philosopher must learn not to be frightened by absurdities”

“Bu tamamen saçmadır; ama filozof olmak isteyen herkes saçmalıklardan korkmamayı öğrenmelidir.”

– Bertrand Russell –

 

“Leisure is the mother of philosophy.”

“Boş zaman felsefenin anasıdır.”

– Thomas Hobbes –

 

“Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language.”

“Felsefe, zekâmızın dil aracılığıyla büyülenmesine karşı bir savaştır.”

– Ludwig Wittgenstein –

 

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.”

“Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.”

– Aristotle –

“Only one man ever understood me, and he didn’t understand me”

“Beni sadece bir kişi anladı, o da yanlış anladı.”

– Georg Wilhelm Friedrich Hegel –

 

“Life must be understood backward. But it must be lived forward.”

“Hayat ileri doğru yaşanır ama geriye doğru bakarak anlaşılır.”

– Søren Kierkegaard –

 

“Science is what you know. Philosophy is what you don’t know”

“Bildiğiniz şey bilimdir. Felsefe ise, bilmediğiniz şeydir.”

– Bertrand Russell –

 

“Metaphysics is a dark ocean without shores or lighthouse, strewn with many a philosophic wreck.”

“Metafizik, kıyıları veya deniz feneri olmayan, birçok felsefi enkazla dolu karanlık bir okyanustur.”

– Immanuel Kant –

 

“He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god.”

“Toplum içinde yaşama kabiliyetine sahip olmayan, ya da kendine yeterli olduğu için buna ihtiyaç duymayan biri, ya bir canavar ya da tanrı olmalı.”

– Aristotle –

“Is man merely a mistake of God’s? Or God merely a mistake of man’s?”

“İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatasıydı; Tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatasıydı?”

– Friedrich Nietzsche –

 

“I would never die for my beliefs because I might be wrong.”

“İnançlarım uğruna hiçbir zaman ölmezdim, çünkü yanılıyor olabilirim.”

– Bertrand Russell –

 

“Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”

“Din ezilen insanın ah çekmesi, kalpsiz dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur. Din, halkın afyonudur.”

– Karl Marx –

 

“I don’t know why we are here, but I’m pretty sure it is not in order to enjoy ourselves”

“Neden burada olduğumuzu bilmiyorum ama eğlenmek için olmadığı kesin.”

–  Ludwig Wittgenstein –

 

“The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays.”

Dua’nın işlevi Tanrı’yı ​​etkilemek değil, aksine dua eden kişinin doğasını değiştirmektir.

– Søren Kierkegaard –

“Man is born free but is everywhere in chains.”

“İnsan özgür doğar; oysa her yerde zincire vurulmuştur.”

– Jean-Jacques Rousseau –

 

“Man will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest.”

“Son kral, son papazın bağırsaklarıyla boğulmadıkça, insan asla özgür olmayacaktır.”

– Denis Diderot –

 

“Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it.”

“Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir.”

– Karl Marx –

 

“A little philosophy inclineth man’s mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion”

“Az felsefe, insan zihnini Tanrıtanımazlığa götürür; ama felsefede derinlik, insanların zihinlerini dine döndürür.”

–  Sir Francis Bacon –

 

“Everything that exists is born for no reason, carries on living through weakness, and dies by accident.”

“Her varlık sebepsiz doğar, zayıflıktan ötürü varlığını sürdürür ve tesadüfen olur.”

– Jean-Paul Sartre –

İngilizce felsefi sözler,  Ünlü filozofların felsefi sözleri , İngilizce felsefik sözler yazımızın sonuna geldik. Bu İngilizce felsefi sözler,  Ünlü filozofların felsefi sözleri , İngilizce felsefik sözler serisine zaman zaman yenilerini ekleyerek günceleyeceğiz. sevgiyle kalın.

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir