ANASAYFA / İngilizce Konular / İngilizce felsefi sözler ve Türkçeleri | En etkileyici olanlar | En iyi liste
İngilizce felsefi sözler
İngilizce felsefi sözler ve Türkçeleri | En etkileyici olanlar | En iyi liste

İngilizce felsefi sözler ve Türkçeleri | En etkileyici olanlar | En iyi liste

Sayfa içeriği : İngilizce felsefi sözler ve Türkçeleri |En etkileyici olanlar, İngilizce felsefi sözler, İngilizce kısa felsefik, İngilizce felsefe sözleri

Bu sayfada İngilizce felsefi sözler Ünlü filozofların felsefi sözleri ve Ünlü düşünürlerden anlamli ve felsefik sözler ve Türkçelerini bulabilirsiniz. Ayrıca, dilediginiz gibi bu İngilizce felsefi sözler, İngilizce filozofların felsefi sözleri ve  felsefik sözler serisinden beğendiklerinizi isterseniz Twitter, Facebook,Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Umarım, bu yazıdaki İngilizce felsefi sözler, İngilizce filozofların felsefi sözleri sizler için faydalı olur.

İngilizce felsefi sözler ve Türkçeleri | En etkileyici olanlar | En iyi liste

“No cause justifies the deaths of innocent people.”

“Hiçbir sebep, masum insanların ölümünü haklı gösteremez.”

– Albert Camus –

 

“What you think of yourself is much more important than what others think of you.”

“Kendin hakkında ne düşündüğün, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden çok daha önemlidir.”

– Seneca the Younger –

 

“I and me are always too deep in conversation.”

“Ben ve kendim daima çok koyu sohbetteyiz.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“The idea of infinity cannot be expressed in words or even described, but it can be apprehended through art, which makes infinity tangible. The absolute is only attainable through faith and in the creative act.”

“Sonsuzluk fikri kelimelerle ifade edilemez veya tarif edilemez, ancak sonsuzluğun somut olmasını sağlayan sanat yoluyla yakalanabilir. Mutlak yalnızca inanç ve yaratıcı eylemle elde edilebilir”

– Andrei Tarkovsky –

 

“The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.”

“‘Mutlu’ kelimesi, eğer üzüntü ile dengelenmemiş olsaydı anlamını yitirirdi.”

– Carl Jung –

 

“Maybe this world is another planet’s hell.”

“Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.”

– Aldous Huxley –

 

“That which does not kill us makes us stronger.”

“Bizi öldürmeyen şey bizi daha da güçlü kılar”

– Friedrich Nietzsche –

“Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.”

“Ben de en çok hayranlık ve saygı uyandıran iki şey; Biri üzerimdeki yıldızlı gökyüzü, diğeri içimdeki ahlâk yasası”

– Immanuel Kant –

 

“Facts do not cease to exist because they are ignored.”

“Gerçekler yok olmaz çünkü göz ardı edilirler.”

– Aldous Huxley –

 

“I don’t believe in an afterlife, so I don’t have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.”

“Ben öbür dünyaya inanmıyorum. Böylece bütün hayatımı cehennemden korkarak ya da daha da fazlası cennetten korkarak geçirmek zorunda değilim. Cehennemde yapılan işkence ne olursa olsun, bence cennetteki can sıkıntısı daha da kötü olurdu.”

– Isaac Asimov –

 

“Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.”

“İnsanlar cahil olarak doğarlar, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir.”

– Bertrand Russell –

 

“Music is a fantastic peacekeeper of the world, it is integral to harmony, and it is a required fundamental of human emotion.”

“Müzik, dünyanın olağanüstü bir barış elçisi ve uyum sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır ve insan duygusunun gerekli bir esasıdır.”

– Xun Kuang –

 

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

“Sürekli seni başka biri yapmaya çalışan bir dünyada kendin olmak en büyük başarıdır.”

– Ralph Waldo Emerson –

 

“I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.”

“Bana yalan söylediğin için değil, bundan sonra sana inanmayacağım için üzgünüm.”

– Friedrich Nietzsche –

“After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.”

“Sessizlikten sonra, anlatilamaz olani ifade etmek için en yakin olan müziktir.”

– Aldous Huxley –

 

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”

“Hayatınızın en önemli iki günü; doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür.”

– Mark Twain –

 

“There is a life and there is a death, and there are beauty and melancholy between.”

“Hayat var ve ölüm var. Ve bu ikisinin arasında da güzellik ve melankoli var.”

– Albert Camus –

 

“Pride and excess bring disaster for man.”

“Gurur ve aşırılık insan için felaket getirir.”

– Xun Kuang –

 

“I cannot teach anybody anything, I can only make them think.”

“Hiç kimseye hiçbir şey öğretemem. Yalnızca onların düşünmelerini sağlayabilirim.”

– Socrates –

 

“The most difficult thing in life is to know yourself.”

“Hayatta en zor şey kendini tanımaktır.”

– Thales of Miletus –

 

“Birds born in cages think that flying is a disease.”

“Kafeste doğan kuşlar, uçmayı hastalık sanırlar.”

– Alejandro Jodorowsky –

“There is nothing permanent except change.”

“Değişmeyen tek şey,değişimdir.”

– Heraclitus –

 

“I think; therefore I am.”

“Düşünüyorum. Öyleyse varım.”

– Rene Descartes –

 

“Know yourself and you will win all battles.”

“Kendini tanırsan, tüm savaşları kazanırsın.”

– Sun Tzu –

 

“Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.”

“Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.”

– Mevlana Celaleddin Rumi –

 

“It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.”

“Tek başına yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla olmaktan daha iyidir.”

 

“İnsanity is doing the same thing over and over again but expecting different results.”

“Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.”

– Albert Einstein –

 

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don’t, they never were.”

“Birini seviyorsanız, gitmesine izin verin. Dönerse zaten hep size aitti; dönmezse zaten hiç size ait olmadı.”

– Halil Cibran –

“Nothing on earth puts more pressure on the human mind than nothing.”

“Yeryüzünde hiçbir şey insan ruhuna hiçlik kadar baskı yapamaz.”

– Stefan Zweig –

 

“I know one thing and that is that I know nothing. “

“Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.”

– Socrates –

 

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

“Yarın ölecekmiş gibi yaşayın. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi öğrenin.”

– Mahatma Gandhi –

 

“You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.”

“Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.”

– Christopher Columbus –

 

“A person starts dying when they stop dreaming.”

“Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.”

– Brian Williams –

 

“The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly.”

“Ne kadar yüksekten uçarsak, uçamayanların gözünde o kadar küçülürüz.”

– Friedrich Nietzsche –

 

“And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

“Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor.”

– Friedrich Nietzsche –

“The greatest happiness is to know the source of unhappiness.”

“En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir.”

– Fyodor Dostoevsky –

 

“To live without hope is to cease to live.”

“Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır.”

– Fyodor Dostoevsky –

 

“It is better to light one small candle than to curse the darkness.”

“Küçük bir mum yakmak, karanlığı lanetlemekten daha iyidir.”

– Confucius –

 

“I prefer the most unfair peace to the most righteous war.”

“En adaletsiz barışı, en adil savaşa tercih ederim.”

– Marcus Tullius Cicero –

 

“We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.”

“Dile getirmediğimiz sözlerimizin efendisi, ağzımızdan kaçırdığımız sözlerimizin ise kölesiyiz.”

– Winston Churchill –

 

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, ancak kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor.”

– Leo Tolstoy –

 

“Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.”

“Hayat iyi kartlara sahip olmak değil, bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir.”

– Jack London –

 

“No man really knows about other human beings. The best he can do is to suppose that they are like himself.”

“Hiç kimse aslında diğer insanları tanımaz. Yapabileceği en iyi şey onların kendisi gibi olduğunu varsaymaktır.”

– John Steinbeck –

“Life begins on the other side of despair.”

“Hayat, umutsuzluğun diğer tarafında başlar.”

– Jean-Paul Sartre –

 

“Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism.”

“Kütüphaneler, medeniyet ile barbarlığın arasındaki ince kırmızı çizgidir.”

– Neil Gaiman –

 

“Those who do not move, do not notice their chains.”

“Hiç hareket etmeyenler, etraflarındaki zincirleri farketmezler.”

– Rosa Luxemburg –

 

“Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.”

“İnsan, özgür olmaya mahkumdur; Çünkü bir kez dünyaya atılırsa yaptığı her şeyden sorumludur.”

– Jean-Paul Sartre –

 

“Each morning we are born again. What we do today is what matters most.”

“Her sabah yeniden doğarız. Önemli olan bugün ne yaptığımızdır.”

– Gautama Buddha –

 

“Even death is not to be feared by one who has lived wisely.”

“Akıllıca yaşayan birisi için ölüm bile korkulacak bir şey değildir.”

– Gautama Buddha –

 

“Ignorance is the softest pillow on which a man can rest his head.”

“Bilgisizlik, bir insanın kafasını dinleyebileceği en yumuşak yastıktır.”

– Michel De Montaigne –

“The less people know, the more stubbornly they know it.”

“İnsanlar ne kadar az bilirse, bildikleri şeylerde o kadar çok inat ederler.”

– Osho –

 

“Mathematics is the language with which God has written the universe.”

“Matematik, Tanrı’nın evreni yazdığı dildir.”

– Galileo Galilei –

 

“A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.”

“Bir saatlik bir zamanı boşa harcamaya cesaret eden bir insan, hayatın değerini keşfetmemiştir.”

– Charles Darwin –

 

“The beginning is the most important part of the work.”

“Başlangıç, işin en önemli kısmıdır.”

– Plato –

 

“The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.”

“Bir ulusun büyüklüğü, o ulusun hayvanlara davranış biçimi ile değerlendirilebilir.”

– Mahatma Gandhi –

 

“Death’s an old joke, but each individual encounters it anew.”

“Ölüm eski bir şaka; ama ne zaman başa gelse yepyeni.”

– Ivan Turgenev –

 

“To get what you love, you must first be patient with what you hate.”

“Sevdiğin şeyi elde etmek için, önce nefret ettiğin şeye sabretmelisin.”

– Gazali (Al-Ghazali) –

 

“Educating the mind without educating the heart is no education at all.”

“Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir.”

– Aristotle –

İngilizce felsefi sözler,  Ünlü filozofların felsefi sözleri , İngilizce felsefik sözler yazımızın sonuna geldik. Bu İngilizce felsefi sözler,  Ünlü filozofların felsefi sözleri , İngilizce felsefik sözler serisine zaman zaman yenilerini ekleyerek günceleyeceğiz. sevgiyle kalın.

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-bilgelik-ve-bilgi-sözleri

İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri | Ünlü bilgelik sözleri | Türkçeleri dahil

İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri | Ünlü bilgelik sözleri Bu sayfada İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri …

İngilizce-özgürlük-ile-ilgili-sözler

İngilizce özgürlük ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce özgürlük ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce özgürlük ile ilgili sözler …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *