İngilizce-geçmiş-ve-gelecek-ile-ilgili-sözler
İngilizce geçmiş ve gelecek ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce geçmiş ve gelecek ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce geçmiş ve gelecek ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce geçmiş ile ilgili sözler, İngilizce gelecek ile ilgili sözler ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Bunlara ek olarak dilerseniz, İngilizce geçmiş ile ilgili sözler, İngilizce gelecek ile ilgili sözlerden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, hayat ve yaşam ile ilgili sözler için, İngilizce hayat ve yaşam ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, başarı ve başarısızlık ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce başarı ve başarısızlık ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce geçmiş ile ilgili sözler | İngilizce gelecek ile ilgili sözler

One day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful.

Bir gün dönüp geriye baktığınızda, mücadelelerle geçen yılların en güzel dönemler olduğunu fark edersiniz.

– Sigmund Freud –

 

The past can’t hurt you anymore, not unless you let it.

Geçmiş artık seni incitemez, sen izin vermediğin sürece.

– Alan Moore –

 

Memories are the key not to the past, but to the future.

Anılar geçmişe değil, geleceğe giden anahtardır.

– Corrie Ten Boom –

 

You can never plan the future by the past.

Geleceği asla geçmişle planlayamazsın.

– Edmund Burke –

 

Sooner or later we’ve all got to let go of our past.

Er ya da geç hepimiz geçmişimizden kurtulmak zorundayiz

– Dan Brown –

Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future.

Geçmişinin esiri olmayı bırak. Geleceğinin mimarı ol.

– Robin S. Sharma –

 

You realize that our mistrust of the future makes it hard to give up the past.

Geleceğimize duyduğumuz güvensizliğin, geçmişten vazgeçmeyi zorlaştırdığının farkındasınız değil mi?

– Chuck Palahniuk –

 

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlarındır.

– Eleanor Roosevelt –

 

Your past is always your past. Even if you forget it, it remembers you.

Geçmişin her zaman senin geçmişin. Onu unutsan bile, o seni hatırlar.

– Sarah Dessen –

 

A great future doesn’t require a great past.

Muhteşem bir geleceğinizin olması için, muhteşem bir geçmişinizin olmasına gerek yok.

– William Chapman –

If you want the present to be different from the past, study the past

Eğer geçmişin şimdiki zamandan farklı olmasını istiyorsanız, geçmişi inceleyin.

– Baruch Spinoza –

 

A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots.

Geçmiş tarihi, kökeni ve kültürü hakkında bilgisi olmayan bir insan, kökleri olmayan bir ağaç gibidir.

– Marcus Garvey –

 

Gelecek, bugün onun için hazırlananlara aittir.

The future belongs to those who prepare for it today.

– Malcolm X –

 

Whenever I think of the past, it brings back so many memories

Her ne zaman geçmişi düşünsem, o kadar çok hatırayı geri getiriyor.

– Steven Wright –

 

Let’s forget the baggages of the past and make a new beginning.

Geçmişin yüklerini unutalım ve yeni bir başlangıç ​​yapalım.

– Shehbaz Şerif –

Spend eighty percent of your time focusing on the opportunities of tomorrow rather than the problems of yesterday.

Zamanınızın yüzde seksenini, dünün sorunları yerine yarının fırsatlarına odaklanarak harcayın.

– Eleanor Roosevelt –

 

We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

Geçmişimizin hatırlanması değil, geleceğimizin sorumluluğu bizi bilge yapar.

– George Bernard Shaw –

 

Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.

Hiç kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Ancak herkes bugün başlayıp yepyeni bir son yaratabilir.

– Maria Robinson –

 

The past is a ghost, the future a dream and all we ever have is now

Geçmiş bir hayalet, gelecek bir rüya ve sahip olduğumuz tek şey içinde bulunduğumuz zaman.

– Bill Cosby –

 

We are products of our past, but we don’t have to be prisoners of it.

Biz geçmişimizin ürünleriyiz, ama onun esiri olmak zorunda değiliz.

– Rick Warren –

A revolution is a struggle to the death between the future and the past.

Devrim, gelecek ile geçmiş arasındaki ölümüne mücadeledir.

– Fidel Castro –

 

The past is never where you think you left it.

Geçmiş asla bıraktığınızı düşünündüğünüz yerde değildir.

– Katherine Anne Porter –

 

You can’t build a reputation on what you are going to do.

Gelecekte yapacağınız şeyler üzerine itibar kuramazsınız.

– Henry Ford –

 

Your future is as bright as your faith.

Geleceğiniz inancınız kadar parlak.

– Unknown –

 

The future starts today, not tomorrow

Gelecek bugün başlar, yarın değil.

– Pope John Paul II –

If you don’t leave your past in your past, it will destroy your future.

Geçmişini geçmişte bırakmazsan, geleceğini mahveder.

– Unkonwn –

 

You cannot change your future. But you can change your habits. And surely your habits will change your future.

Geleceğinizi değiştiremezsiniz. Ama alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Ve elbette alışkanlıklarınız geleceğinizi değiştirecektir.

– A.P.J. Abdul Kalam –

 

Your past never defines your future.

Geçmişin geleceğini tanımlamaz.

– Unknown –

 

The future depends on what you do today

Gelecek bugün ne yaptığınıza bağlıdır.

– Mahatma Gandhi –

 

The secret of your future is hidden in your daily routine.

Geleceğinizin sırrı günlük rutininizde gizlidir.

– Mike Murdock –

When I look into the future, it’s so bright it burns my eyes.

Geleceğe baktığımda, o kadar parlak ki gözlerimi yakıyor.

– Oprah Winfrey –

 

The only thing we know about the future is that it will be different.

Gelecek hakkında bildiğimiz tek şey onun farklı olacağıdır.

– Peter Drucker –

 

Those who live in the past limit their future.

Geçmişte yaşayanlar geleceğini sınırlarlar.

– Unknown –

 

The future is not an inheritance, it is an opportunity and an obligation.

Gelecek bir miras değil, bir fırsat ve bir zorunluluktur.

– Bill Clinton –

 

We did not come to fear the future. We came here to shape it.

Gelecekden korkmak icin gelmedik. Biz buraya onu şekillendirmeye geldik.

– Barack Obama –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir