ANASAYFA / İngilizce Konular / İngilizce güç ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Güzel güç sözleri
İngilizce-güç-ile-ilgili-sözler
İngilizce güç ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Güzel güç sözleri

İngilizce güç ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Güzel güç sözleri

İngilizce güç ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce güç ile ilgili sözler ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Bunlara ek olarak dilerseniz, İngilizce güç ile ilgili sözlerden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, İngilizce hayat ve yaşam ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, İngilizce başarı ve başarısızlık ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce başarı ve başarısızlık ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce güç ile ilgili sözler

I love power. But it is as an artist that I love it. I love it as a musician loves his violin, to draw out its sounds and chords and harmonies.

Gücü seviyorum.  Ama gücü bir sanatçı olarak seviyorum. Bir müzisyenin kemanını, onun tonlarını, akordunu, harmonisini ortaya çıkarmak için sevdiği gibi seviyorum.

– Napoleon Bonaparte –

 

Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. Only one thing matters, one thing; to be able to dare!

Güç yalnızca onu yerden almak için eğilmeyi göze alanlara bahşedilir. Önemli olan tek bir şey vardır. Tek bir şey. Cesaret edebilmek!

– Fyodor Dostoevsky –

 

A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them.

Bir adam hatalarını kabul edecek kadar büyük, onlardan kazanç sağlayacak kadar akıllı ve hatalarını düzeltmek için yeterince güçlü olmalıdır.

– John C. Maxwell –

 

Power is not only what you have but what the enemy thinks you have.

Güç, sadece sahip olduğunuz şey değil, düşmanın sahip olduğunuzu düşündüğü şeydir.

– Saul Alinsky –

 

That which does not kill us makes us stronger.

Bizi öldürmeyen şey bizi daha da güçlü kılar

– Friedrich Nietzsche –

Power never takes a step back except in the face of more power.

Güç asla geri adım atmaz, daha fazla güç kazanmak dışında.

– Malcolm X –

 

Nothing unmasks a man like his use of power.

Bir insanın gücünü kullanması kadar hiçbir şey maskesini düşüremez.

– Elbert Hubbard –

 

Ideas are more powerful than guns. We would not let our enemies have guns, why should we let them have ideas.

Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Düşmanlarımızın silah sahibi olmasına izin vermiyoruz, neden fikir sahibi olmalarına izin verelim ki!

– Joseph Stalin –

 

The greatest sin a man or woman can commit is the abuse of power.

Bir erkeğin ya da kadının işleyebileceği en büyük günah, gücün kötüye kullanılmasıdır.

– Joe Biden –

 

Like a wild animal, the truth is too powerful to remain caged.

Gerçekler, kafeste zapt edilemeyecek kadar güçlüdür; tıpkı vahşi hayvanlar gibi.

– Veronica Roth –

Knowledge is power.

Bilgi güçtür.

– Francis bacon –

 

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

Güçsüzler asla affedemez. Affetmek, güçlülerin özelliğidir.

– Mahatma Gandhi –

 

No man is wise enough, or good enough to be trusted with unlimited power.

Hiçbir insan yeterince bilge değildir, ya da sınırsız güce güvenecek kadar iyi değildir.

– Charles Caleb Colton –

 

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.

Neredeyse bütün erkekler güçlüklere dayanabilir, ama bir adamın karakterini test etmek istiyorsan, ona güç ver.

– Abraham Lincoln –

 

The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace.

Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacaktır.

– Sri Chinmoy Ghose –

Power does not corrupt. Fear corrupts. Perhaps the fear of a loss of power.

Güç insanı yozlaştırmaz; korku yozlaştırır. Belki gücünü kaybetme korkusu.

-John Steinbeck –

 

Silence is the ultimate weapon of power

Sessizlik, gücün nihai silahıdır.

– Charles de Gaulle –

 

The greater the power, the more dangerous the abuse.

Güç ne kadar büyük olursa, kötüye kullanım da o kadar tehlikelidir.

– Edmund Burke –

 

Mastering others is strength. Mastering yourself is true power

Başkalarına hakim olmak güçtür. Kendine hakim olmak gerçek güçtür

– Tao Te Ching –

 

The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.

İnsanların güçlerinden vazgeçmelerinin en yaygın yolu, hiç güçlerinin olmadığını düşüncesidir.

–  Alice Walker –

Power is when you have every justification to kill someone, and then you don’t.

Güç, birisini öldürmek için her türlü gerekçeye sahip olmanız ve daha sonra da yapmamanızdır.

– Oskar Shindler –

 

Power is the ultimate aphrodisiac.

Güç nihai afrodizyaktır.

– Henry Kissinger –

 

The greatest power is often simple patience.

En büyük güç genellikle basit bir sabırdır.

– E. Joseph Cossman –

 

Power is neither good nor evil, but its user makes it so.

Güç ne iyi ne de kötüdür, ancak onu iyi ya da kötü yapan ona sahip olandır.

– Author Erin Hunter –

 

Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power.

Dünyada seks dışında her şey seks ile ilgilidir. Seks ise güç ile ilglidir.

– Oscar wilde –

 

The thing women have yet to learn is nobody gives you power. You just take it

Kadınların henüz öğrenmediği şey, hiç kimse size güç vermez. Sen onu alırsın.

– Roseanne Barr –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-Malcolm-X-sözleri

İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamları | En iyiler

İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfamızda İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamlarını sizler …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *