ANASAYFA / İngilizce Konular / İngilizce müzik ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Müzikle ilgili sözler
İngilizce-müzik-ile-ilgili-sözler
İngilizce müzik ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Müzikle ilgili Sözler

İngilizce müzik ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Müzikle ilgili sözler

İngilizce müzik ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce müzik ile ilgili sözler, İngilizce müzikle ile ilgili sözler ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Bunlara ek olarak dilerseniz,  İngilizce müzik ile ilgili sözlerden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, güneş ile ilgili sözler için, İngilizce güneş ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, gökyüzü ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce gökyüzü ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce müzik ile ilgili sözler | İngilizce müzikle ilgili sözler

Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.

Müzik: evrene ruh, zihne kanat, hayallere uçma gücü ve her şeye hayat verir.

– Plato –

 

Music is a fantastic peacekeeper of the world, it is integral to harmony, and it is a required fundamental of human emotion.

Müzik, dünyanın olağanüstü bir barış elçisi ve uyum sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır ve insan duygusunun gerekli bir esasıdır.

– Xun Kuang –

 

If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music.

Eğer bir fizikçi olmasaydım, muhtemelen bir müzisyen olurdum. Müzik dinlerken sıkça düşünürüm, hayallerimi müzik eşliğinde kurarım. Hayatımı müzik üzerine kurabilirdim.

– Albert Einstein –

 

Music is the universal language of mankind.

Müzik, insanlığın evrensel dilidir.

– Henry Wadsworth Longfellow –

 

Music is the literature of the heart; it commences where speech ends.

Müzik kalbin edebiyatıdır; konuşmanın bittiği yerde başlar.

– Alphonse de Lamartine –

Where words fail, music speaks.

Kelimelerin başarısız olduğu yerde, müzik konuşur.

– Hans Christian Andersen –

 

Music expresses that which cannot be put into words.

Müzik, söylenemeyen ve hakkında sessiz kalmanın imkansız olduğu şeyleri ifade eder.

– Victor Hugo –

 

Music can change the world because it can change people.

Müzik dünyayı değiştirebilir çünkü insanları değiştirebilir.

– Bono –

 

After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Sessizlikten sonra, anlatilamaz olani ifade etmek için en yakin olan müziktir.

– Aldous Huxley –

 

Tell me what you listen to, and I’ll tell you who you are.

Bana ne dinlediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

– Tiffanie DeBartolo –

The world’s most famous and popular language is music.

Dünyanın en ünlü ve popüler dili müziktir.

– Psy –

 

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Ve müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor.

– Friedrich Nietzsche –

 

Without music, life would be a mistake.

Müziksiz hayat bir hata olurdu.

– Friedrich Nietzsche –

 

Music is the mediator between the spiritual and the sensual life.

Müzik, manevi ve duygusal yaşam arasındaki arabulucudur.

– Ludwig van Beethoven –

 

The only truth is music.

Tek gerçek müziktir.

– Jack Kerouac –

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.

Müzik hakkında iyi bir şey, size çarptığında, acı hissetmiyorsunuz.

– Bob Marley –

 

It is always fatal to have music or poetry interrupted

Müzik veya şiirin kesintiye uğraması her zaman ölümcüldür.

–  George Eliot –

 

My personal hobbies are reading, listening to music, and silence.

Kişisel hobilerim, Kitap okuyor, müzik dinlemek ve sessizliktir.

– Edith Sitwell –

 

Music washes away from the soul the dust of everyday life.

Müzik, ruhlardan günlük yaşamın tozlarını siler.

– Berthold Auerbach –

 

If you cannot teach me to fly, teach me to sing.

Bana uçmayı öğretemezsen, şarkı söylemeyi öğret.

– J.M. Barrie, Peter Pan –

Music is the divine way to tell beautiful, poetic things to the heart

Müzik, güzel, şiirsel şeyleri kalbe anlatmanın ilahi yoludur.

– Pablo Casals –

 

I would rather write 10,000 notes than a single letter of the alphabet

Alfabenin tek harfini yazmak yerine, 10,000 nota yazmayı tercih ederim.

– Ludwig van Beethoven –

 

Music is an outburst of the soul.

Müzik, ruhun bir patlamasıdır.

– Frederick Delius –

 

Music is what tell us that the human race is greater than we realize

Müzik, insan ırkının fark ettiğimizden daha büyük olduğunu söyleyen şeydir.

– Napoleon Bonaparte –

 

A great song should lift your heart, warm the soul and make you feel good.

İyi bir şarkı kalbini fethetmeli, ruhunu ısıtmalı ve sizin iyi hissetmenizi sağlamalıdır.

– Colbie Caillat –

Life is a song. Love is the music

Hayat bir şarkıdır. Aşk ise müziktir.

– Unknown –

 

Music is the art of the prophets and the gift of God.

Müzik, peygamberlerin sanatı ve Tanrı’nın armağanıdır.

– Martin Luther –

 

I don’t make music for eyes. I make music for ears.

Gözler için müzik yapmıyorum. Kulaklar için müzik yapıyorum.

– Adele –

 

Music is my religion.

Müzik benim dinimdir.

– Jimi Hendrix –

 

Everything in the universe has a rhythm, everything dances.

Evrendeki her şeyin bir ritmi vardır, her şey dans eder.

– Maya Angelou –

 

The only truth is music.

Tek gerçek müziktir.

– Jack Kerouac –

Without music, life would be a blank to me.

Müziksiz hayat benim için boş olur.

– Jane Auste –

 

Some days there won’t be a song in your heart. Sing anyway.

Bazı günlerde kalbinizde bir şarkı olmayacak. Yine de söyleyin.

– Emory Austin –

 

We should consider every day lost on which we have not danced at least once.

En azından bir kez dans etmediğimiz her günü kayıp saymalıyız.

– Friedrich Nietzsche –

 

I don’t sing because I’m happy; I’m happy because I sing.

Mutlu olduğum için şarkı söylemiyorum; Şarkı söylediğim için mutluyum.

– William James –

 

Those who wish to sing always find a song

Şarkı söylemek isteyenler her zaman bir şarkı bulur.

– Unknown –

 

The more you love music, the more music you love.

Müziği ne kadar çok severseniz, müzikte sizi o kadar çok sever.

– Tom Moon –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-Malcolm-X-sözleri

İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamları | En iyiler

İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfamızda İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamlarını sizler …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *