ANASAYFA / İngilizce Konular / İngilizce Bilim ve Teknoloji sözleri ve Türkçe anlamları
İngilizce-Bilim-ve-Teknoloji-sözleri
İngilizce Bilim ve Teknoloji sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Bilim ve Teknoloji sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Bilim ve Teknoloji sözleri ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce Bilim ile ilgili sözler, İngilizce Teknoloji ile ilgili sözler ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Bunlara ek olarak dilerseniz, İngilizce Bilim ile ilgili sözler, İngilizce Teknoloji ile ilgili sözlerden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, eğitim ile ilgili sözler için, İngilizce eğitim ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, matematik  ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce matematik ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce Bilim sözleri | İngilizce Teknoloji sözleri

Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge.

Bilim, bir bilgi birikiminden daha çok bir düşünme biçimidir.

– Carl Sagan –

 

The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.

Asıl tehlike, bilgisayarların insan gibi düşünmeye başlaması değil, insanların bilgisayar gibi düşünmeye başlamasıdır.

– Sydney J. Harris –

 

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Dinsiz bilim topal, bilimi olmayan din kördür.

– Albert Einstein –

 

TV and the Internet are good because they keep stupid people from spending too much time out in public.

Televizyon ve İnternet iyidir, çünkü aptal insanları halkın içinde çok fazla zaman geçirmekten alıkoymaktalar.

– Douglas Coupland –

 

We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology

Bizler, pek çok kimsenin bilim ve teknoloji hakkında hiçbir şey bilmediği, bilim ve teknolojiye aşırı derecede bağımlı bir toplumda yaşıyoruz.

– Carl Sagan –

Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.

Tıp, bir belirsizlik bilimi ve bir olasılık sanatıdır.

– William Osler –

 

The great myth of our times is that technology is communication.

Zamanımızın büyük efsanesi, teknolojinin iletişim olmasıdır.

– Libby Larsen –

 

The science of today is the technology of tomorrow.

Bugünün bilimi yarının teknolojisidir.

– Edward Teller –

 

If quantum mechanics hasn’t profoundly shocked you, you haven’t understood it yet.

Eğer kuantum mekaniğini sizi derinden şok etmediyse, henüz onu anlayamamışsınızdır.

– Niels Bohr –

 

The greatest achievement of humanity is not its works of art, science, or technology, but the recognition of its own dysfunction.

İnsanlığın en büyük başarısı sanat, bilim ya da teknolojinin eserleri değil, kendi işlev bozukluğunun tanınmasıdır.

– Eckhart Tolle –

This is one small step for a man, one giant leap for mankind.

Bu insan için küçük fakat insanlık için büyük bir adım.

– Neil Armstrong –

 

Communications tools don’t get socially interesting until they get technologically boring.

İletişim araçları, teknolojik olarak sıkıcı hale gelene kadar sosyal olarak ilginç olmazlar.

– Clay Shirky –

 

Science is a beautiful gift to humanity; we should not distort it.

Bilim, insanlığa güzel bir armağandır; onu deforme etmemeliyiz.

– A. P. J. Abdul Kalam –

 

The nation that secures control of the air will ultimately control the world.

Havayı kontrol altına alan ulus eninde sonunda dünyayı kontrol edecektir.

– Alexander Graham Bell –

 

Democracy is the art and science of running the circus from the monkey cage.

Demokrasi, bütün sirki maymun kafesinden yönetme sanatı ve bilimidir.

– H. L. Mencken –

It is strange that only extraordinary men make the discoveries, which later appear so easy and simple.

Sadece sıra dışı insanların keşifler yapması gariptir, ki bu daha sonra çok kolay ve basit görünür.

– Georg C. Lichtenberg –

 

Without science, everything is a miracle.

Bilim olmadan, her şey bir mucizedir.

– Lawrence M.Krauss –

 

Technology made large populations possible; large populations now make technology indispensable.

Teknoloji büyük popülasyonları mümkün kıldı; Büyük nüfus artık teknolojiyi vazgeçilmez kılmaktadır.

– Joseph Wood Krutch –

 

Science may set limits to knowledge but should not set limits to imagination.

Bilim, bilgiye sınırlar koyabilir, ancak hayal gücüne sınırlar koymamalıdır.

– Bertrand Russell –

 

It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.

Teknolojimizin insanlığımızı aştığı aşikar bir hale geldi.

– Albert Einstein –

One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.

Bir makine elli sıradan insanın yaptığı işi yapabilir. Ama hiçbir makine olağanüstü bir adamın yaptığı işi yapamaz.

– Elbert Hubbard –

 

It’s supposed to be automatic, but actually you have to push this button.

Sözde otomatik olması gerekiyor, ama aslında bu düğmeye basmak zorundasınız.

– John Brunner –

 

Technology is a useful servant but a dangerous master.

Teknoloji yararlı bir hizmetçi ama tehlikeli bir usta.

– Christian Lous Lange –

 

I do not fear computers. I fear lack of them.

Bilgisayarlardan korkmuyorum. Onların eksikliğinden korkuyorum.

– Isaac Asimov –

 

The most important thing about a technology is how it changes people.

Teknolojiyle ilgili en önemli şey, insanları nasıl değiştirdiğidir.

– Jaron Lainer –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-Malcolm-X-sözleri

İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamları | En iyiler

İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfamızda İngilizce Malcolm X sözleri ve Türkçe anlamlarını sizler …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *