İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları
İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları | Motivasyon sözleri

İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları | Motivasyon sözleri

İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce motive edici sözler, İngilizce motivasyon sözleri listesini sizler icin hazırladık. İngilizce ilham verici sözlerİngilizce motivasyon sözleri ile ilgili sözleri keyifle okuyabilirsiniz. Bu İngilizce ve Türkçe olarak hazırladığım İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları, İngilizce motivasyon sözleri listesinden istediklerinizi Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, İngilizce hayat ve yaşam ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, değişim ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce Türkçe değişim ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce motive edici sözler

İngilizce-motive-edici-sözler

If you want to go big, stop thinking small.

Eğer büyümek istiyorsan, küçük düşünmekten vazgeç.

 

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

Dünyadaki önemli şeylerin çoğu, hiç umut yokmuş gibi göründüğü halde denemeye devam eden insanlar sayesinde başarılmıştır.

 

Running away from any problem only increases the distance from the solution. The easiest way to escape from the problem is to solve.

Herhangi bir problemden kaçmak, sadece çözüme giden mesafeyi artırır. Problemden kurtulmanın en kolay yolu onu çözmektir.

 

Don’t let idiots ruin your day.

Aptalların gününüzü mahvetmesine izin vermeyin.

 

It is time to be happy again.

Tekrardan mutlu olma zamanı.

If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to others then you deserve a love deeper than the ocean itself.

Eğer fena halde kırıldıysanız, ama yine de başkalarına karşı nazik olmak için cesaretiniz varsa, o zaman okyanusun kendisinin olduğundan daha derin bir sevgiyi hak ediyorsunuz.

– Nikita Gil –

 

I stopped explaining myself when I realized people only understand from their level of perception.

Diğer insanların sadece algı düzeylerinden anladığını fark ettiğimde kendimi açıklamayı bıraktım.

 

I will remove everything from my life that makes my heart heavy.

Kalbimi ağırlaştıran her şeyi hayyatımdan uzaklaştıracağım.

 

Just because I don’t always share my troubles, doesn’t mean I don’t have them. At times, I may be fighting battles you know nothing about.

Daima sorunlarımı paylaşmıyor olmam, sorunlarım olmadığı anlamına gelmez. Bazen, hakkında hiçbirşey bilmediğin şeyler ile savaşıyor olabilirim.

 

Patience is a key element of success.

Sabır, başarının temel unsurudur.

 

Do not let the behaviour of others destroy your inner peace.

Başkalarının davranışlarının iç huzurunu mahvetmesine izin verme.

Better days are coming.

İyi günler çok yakında.

 

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Nazik sözlerin söylenmesi kısa ve kolay olabilir ama yankıları gerçekten sonsuzdur.

– Mother Teresa –

 

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.

Hayatı ilginç yapan zorluklardır. Anlamlı kılan ise zorlukların üstesinden gelmek.

 

Sometimes you have to accept the truth and stop wasting time on the wrong people.

Bazen gerçeği kabul edip, yanlış insanlarla boşa vakit harcamayı bırakmalısınız.

 

A relationship is not based on the length of time you have spent together, it’s based on the foundation you’ve built together.

Bir ilişki, birlikte geçirdiğiniz sürenin uzunluğuna dayanmaz, birlikte oluşturduğunuz temele dayanır.

No matter how long you have traveled in the wrong direction, you always have the choice to turn around.

Ne kadar zamandir yanlış yönde gittiğinizin önemli yoktur, dönmek için daima seçeneğiniz vardır.

 

Remember, you are always responsible for how you act, no matter how you feel.

Unutmayın, nasıl hissederseniz hissedin, eylemlerinizden daima siz sorumlusunuz.

 

Say it before you run out of time. Say it before it’s too late. Say what you’re feeling. Waiting is a mistake.

Zaman dolmadan önce söyle. Çok geç olmadan söyle. Ne hissettiğini söyle. Beklemek bir hatadır.

 

Sometimes all you need is a hug from the right person and all your stress will melt away.

Bazen ihtiyacınız olan tek şey, doğru insanın size sarılmasıdır ve tüm stresiniz uçup gider.

 

Do good for others. It will come back in unexpected ways.

Başkalarına iyilik yap. Beklenmeyecek bir şekilde sana geri dönecektir.

 

İngilizce motivasyon sözleri

İngilizce-motivasyon-sözleri

The best view comes after the hardest climb.

En iyi manzara, en zor tırmanışın ardından gelir.

 

Don’t chase people. Be yourself, do your own thing and work hard. The right people, the ones who really belong in your life, will come to you. And stay.

İnsanların peşinden koşma. Kendi işine bak ve sıkı çalış. Gerçekten hayatına ait olan doğru insanlar, seni bulacak ve seninle kalacaktır.

– Will Smith –

 

Sometimes change is what we need.

Bazen ihtiyacımız olan şey değişimdir.

 

Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life.

Bazen doğru yönde atılan en küçük adım, hayatınızın en büyük adımı olarak sonuçlanır.

 

Never stop believing in hope, because miracles happen every day.

Umuda inanmaktan vazgeçme, çünkü mucizeler her gün gerçekleşir.

Everything comes to you at the perfect time. Be patient.

Her şey doğru zamanda size gelir. Sabırlı olun.

 

Don’t let anyone rent a space in your head, unless they’re good tenant.

İyi bir kiracı olmadıkça, kimsenin kafanızda bir yer kiralamasına izin vermeyin.

 

Be patient. Some things take time.

Sabırlı ol. Bazı şeyler zaman alır.

 

A person who is nice to you but rude to the waiter is not a nice person.

Size karşı iyi ama garsona karşı kaba davranan bir kişi, iyi bir insan değildir.

 

Cutting some people out of my life doesn’t mean I hate them. It means I respect myself.

Bazı İnsanları hayatımdan çıkarmak, onlardan nefret ettiğim anlamına gelmez. Bu kendime   saygı duyduğum anlamına gelir.

It’s time to start living the life you’ve imagined.

Hayal ettiğiniz hayatı yaşamaya başlama zamanı.

– Henry James –

 

A negative mind will never give you a positive life.

Olumsuz bir zihin size asla pozitif bir yaşam sağlamaz.

 

The starting point of all achievement is desire. Weak desire brings weak results.

Bütün başarıların başlangıç noktası arzulamaktır. Zayıf arzular, zayıf sonuçlar getirir.

– Napoleon Hill –

 

Life is a series of little miracles. Notice them.

Hayat bir dizi küçük mucizedir. Onların farkına varın.

 

A little progress each day adds up to big results.

Her gün biraz ilerleme büyük sonuçlar doğurur.

Be with someone who is proud to have you.

Sizinle olmaktan gurur duyan biriyle birlikte olun.

 

You can’t change someone who doesn’t see an issue in their actions.

Eylemlerinde bir sorun görmeyen birini değiştiremezsiniz.

 

Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path.

Her fırtına hayatınızı bozmak için gelmez. Bazıları da yolunu temizlemek için gelir.

 

Self-love heals the deepest wounds.

Kendini sevmek en derin yaraları dahi iyileştirir.

 

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine.

Asla pes etme. Bugün zor. Yarın daha da kötü olacak. Ama yarından sonraki gün güneş doğacak.

Everything comes to you at the right time. Be patient and trust in the process.

Herşey doğru zamanda size gelecektir. Sabırlı olun ve sürece güvenin.

 

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

Düşen ve ayağa kalkan birisi hiç düşmeyenden daha güçlüdür.

 

One day, you will be just a memory for some people. Do your best to be a good one.

Bir gün bazı insanlar için sadece bir anı olacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapın ki, güzel hatırlanın.

 

The person who is at peace with oneself has powerful conversations and gives others peace.

Kendiyle barışık insanın sohbeti güçlüdür ve huzur verir.

– Doğan Cücelioğlu –

İngilizce ilham verici sözler

İngilizce-ilham-verici-sözler

If you carry joy in your heart, you can heal any moment.

Kalbinizde sevinç taşırsanız, her anı iyileştirebilirsiniz.

– Carlos Santana –

 

It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.

Tek başına yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla olmaktan daha iyidir.

– Diane Grant –

 

You cannot explore the universe if you think that you are the center of it.

Evrenin merkezinde olduğunuzu düşünüyorsanız, evreni keşfedemezsiniz

– Joshua Suya Pelicano –

 

Be there for others, but never leave yourself behind.

Başkaları için orada ol, ama kendini asla geride bırakma.

– Dodinsky –

 

Let us so live that when we come to die even the undertaker will be sorry.

Öyle bir yaşayalım ki, öldüğümüzde tabutçu bile üzülsün.

– Mark Twain –

Look deep into nature, and then you will understand everything better.

Doğanın derinliklerine bak, o zaman her şeyi daha iyi anlayacaksın.

–  Albert Einstein –

 

Happiness will never come to those who don’t appreciate what they already have.

Sahip oldukları şeylerin değerini bilmeyen insanlara mutluluk asla gelmeyecektir.

– Unknown –

 

Stop running after the waves. Let the sea come to you.

Dalgaların peşinden koşmayı bırakın. Bırakın deniz size gelsin.

– Elif Şafak –

 

On earth there is no heaven, but there are pieces of it.

Yeryüzünde cennet yok, ama parçaları var.

– Jules Renard –

 

Don’t ever slam a door, you might want to go back.

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.

– Don Herold –

Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.

Hedefiniz ay olsun. Eğer hedefi tutturamazsanız, en azından bir yıldıza çarpabilirsiniz.

– W. Clement Stone –

 

Don’t follow the crowd. Let the crowd follow you.

Kalabalığı takip etme. Bırak kalabalık seni takip etsin.

– Margaret Thatcher –

 

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Gözlerini yıldızlardan, ayaklarını yerden ayırma.

– Theodore Roosevelt –

 

You can, you should, and if you are brave enough to start, you will.

Yapabilirsin, yapmalısın, ve eğer başlamak için yeterince cesaretin varsa, yapacaksın.

– Stephen King –

 

Success is a journey not a destination.

Başarı bir hedef değil, bir yolculuktur.

– Ben Sweetland –

 

İngilizce ilham veren sözler

If opportunity doesn’t knock, build a door.

Eğer fırsat kapınızı çalmıyorsa, yeni bir kapı inşa edin.

– Milton Berle –

 

Childhood means simplicity. Look at the world with the child’s eye – it is very beautiful.

Çocukluk saflık anlamına gelir. Çocuğun gözüyle dünyaya bakın – Dünya çok güzel.

– Kailash Satyarthi –

 

He who does not understand your silence will probably not understand your words.

Senin sessizliğini anlamayan biri, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz.

– Elbert Hubbard –

 

When writing the story of your life, don’t let anyone else hold the pen.

Hayatının hikayesini yazarken, başka birinin kalemi tutmasına izin verme.

– Unknown –

 

A beautiful face will age, and a perfect body will change, but a beautiful soul will always be a beautiful soul.

Güzel bir yüz yaşlanacak ve mükemmel bir beden değişecektir, ama güzel bir ruh her zaman güzel bir ruh olarak kalacaktır.

– Unknown –

Love yourself first and everything else falls into place.

Önce kendinizi sevin ve başka her şey yerli yerine oturacaktır.

– Lucille Ball –

 

When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us.

Bir kapı kapanırsa diğeri açılır; Fakat çoğunlukla kapanan kapıya öylesine çok uzun ve üzgün bakarız ki, bizim için açılmış olanı göremeyiz.

– Alexander Graham Bell –

 

Encourage yourself, believe in yourself, and love yourself. Never doubt who you are.

Kendinizi cesaretlendirin, kendinize inanın ve kendinizi sevin. Kim olduğunuz konusunda hiç şüpheniz olmasın.

– Stephanie Lahart –

 

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.

– Charles F. Kettering –

 

Be yourself because an original is always worth more than a copy.

Kendiniz olun, çünkü bir orijinal, her zaman bir kopyadan daha değerlidir.

– Suzy Kassem –

Your true knowledge comes from your own life experience.

Gerçek bilginiz kendi yaşam deneyiminizden gelir.

– Esther Hicks –

 

There are no shortcuts to any place worth going.

Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.

– Helen Keller –

 

People don’t notice the things we do for them until we stop doing them.

İnsanlar, onlar için ne yaptığınızı anlamazlar; ta ki, siz yapmayı bırakana kadar.

– Unknown –

 

My religion is very simple. My religion is kindness.

Benim dinim çok basit. Benim denim iyilik ve nezakettir.

– Dalai Lama –

 

Don’t judge by appearances; a rich heart may be under a poor coat.

Dış görünüşe göre yargılmayın. Çünkü zengin bir kalp eski, ucuz bir ceketin altında olabilir.

– Unknown –

İngilizce motive edici sözler, İngilizce motivasyon sözleri yazımızın sonuna geldik. Bu İngilizce motivasyon sözleriİngilizce ilham veren sözler serisine zaman zaman yenilerini ekleyerek günceleyeceğiz. sevgiyle kalın.

 

Not: Aşağıdaki sayfalarımıza göz atmayı unutmayın!

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir