ANASAYFA / İngilizce Konular / İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları | Motivasyon sözleri
İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları
İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları | Motivasyon sözleri

İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları | Motivasyon sözleri

İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları, İngilizce motivasyon sözleri listesini sizler icin hazırladık. İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları, İngilizce motivasyon sözleri ile ilgili sözleri keyifle okuyabilirsiniz. Bu İngilizce ve Türkçe olarak hazırladığım İngilizce motive edici sözler ve Türkçe anlamları, İngilizce motivasyon sözleri listesinden istediklerinizi Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, İngilizce hayat ve yaşam ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, İngilizce ilham verici sözleri okumak isterseniz, İngilizce ilham verici sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce motive edici sözler | İngilizce motivasyon sözleri

If you want to go big, stop thinking small.

Eğer büyümek istiyorsan, küçük düşünmekten vazgeç.

 

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

Dünyadaki önemli şeylerin çoğu, hiç umut yokmuş gibi göründüğü halde denemeye devam eden insanlar sayesinde başarılmıştır.

 

Running away from any problem only increases the distance from the solution. The easiest way to escape from the problem is to solve.

Herhangi bir problemden kaçmak, sadece çözüme giden mesafeyi artırır. Problemden kurtulmanın en kolay yolu onu çözmektir.

 

Don’t let idiots ruin your day.

Aptalların gününüzü mahvetmesine izin vermeyin.

 

It is time to be happy again.

Tekrardan mutlu olma zamanı.

If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to others then you deserve a love deeper than the ocean itself.

Eğer fena halde kırıldıysanız, ama yine de başkalarına karşı nazik olmak için cesaretiniz varsa, o zaman okyanusun kendisinin olduğundan daha derin bir sevgiyi hak ediyorsunuz.

– Nikita Gil –

 

I stopped explaining myself when I realized people only understand from their level of perception.

Diğer insanların sadece algı düzeylerinden anladığını fark ettiğimde kendimi açıklamayı bıraktım.

 

I will remove everything from my life that makes my heart heavy.

Kalbimi ağırlaştıran her şeyi hayyatımdan uzaklaştıracağım.

 

Just because I don’t always share my troubles, doesn’t mean I don’t have them. At times, I may be fighting battles you know nothing about.

Daima sorunlarımı paylaşmıyor olmam, sorunlarım olmadığı anlamına gelmez. Bazen, hakkında hiçbirşey bilmediğin şeyler ile savaşıyor olabilirim.

 

Patience is a key element of success.

Sabır, başarının temel unsurudur.

 

Do not let the behaviour of others destroy your inner peace.

Başkalarının davranışlarının iç huzurunu mahvetmesine izin verme.

Better days are coming.

İyi günler çok yakında.

 

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Nazik sözlerin söylenmesi kısa ve kolay olabilir ama yankıları gerçekten sonsuzdur.

– Mother Teresa –

 

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.

Hayatı ilginç yapan zorluklardır. Anlamlı kılan ise zorlukların üstesinden gelmek.

 

Sometimes you have to accept the truth and stop wasting time on the wrong people.

Bazen gerçeği kabul edip, yanlış insanlarla boşa vakit harcamayı bırakmalısınız.

 

A relationship is not based on the length of time you have spent together, it’s based on the foundation you’ve built together.

Bir ilişki, birlikte geçirdiğiniz sürenin uzunluğuna dayanmaz, birlikte oluşturduğunuz temele dayanır.

No matter how long you have traveled in the wrong direction, you always have the choice to turn around.

Ne kadar zamandir yanlış yönde gittiğinizin önemli yoktur, dönmek için daima seçeneğiniz vardır.

 

Remember, you are always responsible for how you act, no matter how you feel.

Unutmayın, nasıl hissederseniz hissedin, eylemlerinizden daima siz sorumlusunuz.

 

Say it before you run out of time. Say it before it’s too late. Say what you’re feeling. Waiting is a mistake.

Zaman dolmadan önce söyle. Çok geç olmadan söyle. Ne hissettiğini söyle. Beklemek bir hatadır.

 

Sometimes all you need is a hug from the right person and all your stress will melt away.

Bazen ihtiyacınız olan tek şey, doğru insanın size sarılmasıdır ve tüm stresiniz uçup gider.

 

Do good for others. It will come back in unexpected ways.

Başkalarına için iyilik yap. Beklenmeyecek bir şekilde sana geri dönecektir.

The best view comes after the hardest climb.

En iyi manzara, en zor tırmanışın ardından gelir.

 

Don’t chase people. Be yourself, do your own thing and work hard. The right people, the ones who really belong in your life, will come to you. And stay.

İnsanların peşinden koşma. Kendi işine bak ve sıkı çalış. Gerçekten hayatına ait olan doğru insanlar, seni bulacak ve seninle kalacaktır.

– Will Smith –

 

Sometimes change is what we need.

Bazen ihtiyacımız olan şey değişimdir.

 

Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life.

Bazen doğru yönde atılan en küçük adım, hayatınızın en büyük adımı olarak sonuçlanır.

 

Never stop believing in hope, because miracles happen every day.

Umuda inanmaktan vazgeçme, çünkü mucizeler her gün gerçekleşir.

Everything comes to you at the perfect time. Be patient.

Her şey doğru zamanda size gelir. Sabırlı olun.

 

Don’t let anyone rent a space in your head, unless they’re good tenant.

İyi bir kiracı olmadıkça, kimsenin kafanızda bir yer kiralamasına izin vermeyin.

 

Be patient. Some things take time.

Sabırlı ol. Bazı şeyler zaman alır.

 

A person who is nice to you but rude to the waiter is not a nice person.

Size karşı iyi ama garsona karşı kaba davranan bir kişi, iyi bir insan değildir.

 

Cutting some people out of my life doesn’t mean I hate them. It means I respect myself.

Bazı İnsanları hayatımdan çıkarmak, onlardan nefret ettiğim anlamına gelmez. Bu kendime   saygı duyduğum anlamına gelir.

It’s time to start living the life you’ve imagined.

Hayal ettiğiniz hayatı yaşamaya başlama zamanı.

– Henry James –

 

A negative mind will never give you a positive life.

Olumsuz bir zihin size asla pozitif bir yaşam sağlamaz.

 

The starting point of all achievement is desire. Weak desire brings weak results.

Bütün başarıların başlangıç noktası arzulamaktır. Zayıf arzular, zayıf sonuçlar getirir.

– Napoleon Hill –

 

Life is a series of little miracles. Notice them.

Hayat bir dizi küçük mucizedir. Onların farkına varın.

 

A little progress each day adds up to big results.

Her gün biraz ilerleme büyük sonuçlar doğurur.

Be with someone who is proud to have you.

Sizinle olmaktan gurur duyan biriyle birlikte olun.

 

You can’t change someone who doesn’t see an issue in their actions.

Eylemlerinde bir sorun görmeyen birini değiştiremezsiniz.

 

Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path.

Her fırtına hayatınızı bozmak için gelmez. Bazıları da yolunu temizlemek için gelir.

 

Self-love heals the deepest wounds.

Kendini sevmek en derin yaraları dahi iyileştirir.

 

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine.

Asla pes etme. Bugün zor. Yarın daha da kötü olacak. Ama yarından sonraki gün güneş doğacak.

Everything comes to you at the right time. Be patient and trust in the process.

Herşey doğru zamanda size gelecektir. Sabırlı olun ve sürece güvenin.

 

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

Düşen ve ayağa kalkan birisi hiç düşmeyenden daha güçlüdür.

 

One day, you will be just a memory for some people. Do your best to be a good one.

Bir gün bazı insanlar için sadece bir anı olacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapın ki, güzel hatırlanın.

 

Kendiyle barışık insanın sohbeti güçlüdür ve huzur verir.

The person who is at peace with oneself has powerful conversations and gives others peace.

– Doğan Cücelioğlu –

İngilizce motive edici sözler, İngilizce motivasyon sözleri yazımızın sonuna geldik. Bu İngilizce motive edici sözlerİngilizce motivasyon sözleri serisine zaman zaman yenilerini ekleyerek günceleyeceğiz. sevgiyle kalın.

Not: Aşağıdaki sayfalarımıza göz atmayı unutmayın!

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-güven-ile-ilgili-sözler

İngilizce güven ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | İngilizce güven sözleri

İngilizce güven ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce güven ile ilgili sözler, İngilizce güven …

İngilizce-dürüstlük-ve-doğruluk-sözleri

İngilizce dürüstlük ve doğruluk sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce dürüstlük ve doğruluk sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce dürüstlük sözleri, İngilizce doğruluk sözleri ve Türkçe …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *