İngilizce-umut-ile-ilgili-sözler
İngilizce umut ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce umut ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Güzel umut sözleri

İngilizce umut ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce umut ile ilgili sözler, İngilizce umut sözleri ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Bunlara ek olarak dilerseniz,  İngilizce umut ile ilgili sözlerden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, mutluluk ile ilgili sözler için, İngilizce mutluluk ile ilgili sözleri sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, gülümsemek ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce gülümsemek ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce umut ile ilgili sözler | İngilizce umut sözleri

Where flowers bloom, so does hope.

Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır.

– Lady Bird Johnson –

 

There is an infinite amount of hope in the universe … but not for us.

Evrende sonsuz miktarda umut var … ama bizim için değil.

– Franz Kafka –

 

Hope for the best and prepare for the worst.

En iyisi için umut edin ve en kötüsüne hazır olun.

– Thomas Norton –

 

May your choices reflect your hopes, not your fears.

Seçimleriniz korkularınızı değil, umutlarınızı yansıtsın.

– Nelson Mandela –

 

Once you choose hope, anything’s possible.

Bir kez umudu seçtiğinizde her şey mümkündür.

– Christopher Reeve –

We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.

Sonlu hayal kırıklığını kabul etmeliyiz, ancak sonsuz ümitleri asla kaybetmeyelim.

– Martin Luther King, Jr. –

 

Hope is passion for what is possible.

Umut, mümkün olan şey için tutkudur.

– Soren Kierkegaard –

 

Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever

Asla umudunu kaybetme. Fırtınalar insanları daha güçlü yapar ve sonsuza dek sürmez.

– Roy T. Bennett –

 

To live without hope is to cease to live.

Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır.

– Fyodor Dostoevsky –

 

Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.

Umut, bütün karanlığa rağmen ışığı görebilmektir.

– Desmond Tutu –

If it were not for hope, the heart would break.

Umut olmasaydı, kalp kırılırdı.

 

Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Umut önemlidir, çünkü içinde bulunduğumuz zamanı hazmetmemizi daha kolay hale getirir. Eğer yarının daha iyi olacağına inanırsak, bugünün sıkıntısına katlanabiliriz.

– Thich Nhat Hanh –

 

Hope springs eternal.

Umut sonsuza dek yayılır.

– Alexander Pope –

 

When you’re at the end of your rope, tie a knot and hold on

İpin ucundayken, bir düğüm bağlayın ve tutun

 

The greatest happiness begins with a little hope.

Büyük mutluluklar, küçük umutlarla başlar.

– Paulo Coelho –

Never give up hope.

Asla umudunu kaybetme.

 

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

Dünyadaki en önemli şeylerin çoğu, hiç bir ümit yokmuş gibi göründüğünde, denemeye devam eden insanlar tarafından gerçekleştirildi.

– Dale Carnegie –

 

Where there’s life, there’s hope.

Nerede hayat varsa, orada umut vardır

– Marcus Tullius Cicero –

 

Hope is a good breakfast but a bad supper.

Umut, iyi bir kahvaltı ama kötü bir akşam yemeğidir.

– W. Rawley –

 

Only in the darkness can you see the stars.

Sadece karanlıkta yıldızları görebilirsiniz.

– Martin Luther King Jr. –

However long the night, the dawn will break.

Gece ne kadar uzun olsada, şafak sökecektir.

– Afrika Atasözü –

 

Walk on with hope in your heart, and you’ll never walk alone.

Kalbinde umutla yürümeye devam et ve asla yalnız yürümeyeceksin.

– Shah Rukh Khan –

 

For every dark night there’s a brighter day.

Her karanlık gece için, aydınlık bir gün vardır.

 

Everything that is done in this world is done by hope.

Bu dünyada yapılan her şey umutla yapılır.

– Martin Luther King Jr. –

 

Hope never abandons you, you abandon it.

Umut asla size terketmez, siz onu terkedersiniz.

– George Weinberg –

I am prepared for the worst but hope for the best.

En kötüsüne için hazırlanıyorum ama en iyisi için umut ediyorum

– Benjamin Disraeli –

 

Hope keeps you alive.

Umut sizi hayatta tutar.

– Lauren Olive –

 

A person can do incredible things if he or she has enough hope.

Bir kişinin yeterli umudu varsa, olağanüstü şeyler yapabilir.

– Shannon K. Butcher –

 

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.

İyimserlik, başarıya giden inançtır. Umut ve güven olmadan hiçbir şey yapılamaz.

– Helen Keller –

 

Where there is no vision, there is no hope.

Vizyonun olmadığı yerde, umut yoktur.

– George Washington Carver –

 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Dünden ders çıkar, bugünü yaşa, yarın için umut et. Önemli olan, sorgulamaktan vazgeçme.

– Albert Einstein –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir