İngilizce-zaman-ile-ilgili-sözler
İngilizce zaman ile ilgili sözler ve Türkçe anlamlarıi | Zaman sözleri

İngilizce zaman ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları | Zaman sözleri

İngilizce zaman ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

Bu sayfada İngilizce zaman ile ilgili sözler ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Bunlara ek olarak dilerseniz,  İngilizce zaman sözlerinden beğendiklerinizi Pinterest, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer sayfalarımız olan, insanlar ile ilgili sözler için, İngilizce insanlar ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. Eğer, geçmiş ve gelecek ile ilgili sözleri okumak isterseniz, İngilizce geçmiş ve gelecek ile ilgili sözler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce zaman ile ilgili sözler | İngilizce zaman sözleri

Time is free, but it’s priceless. You can’t own it, but you can use it. You can’t keep it, but you can spend it. Once you’ve lost it you can never get it back.

Zaman ücretsizdir, ama paha biçilemez. Sahip olamazsın, ama onu kullanabilirsin. Onu tutamazsın, ama harcayabilirsin. Bir kez kaybettiğinde asla geri alamazsın.

– Harvey Mackay –

 

Time you enjoy wasting is not wasted time.

Boşa harcamaktan zevk aldığınız aldığınız zaman, boşa harcanmış zaman değildir.

– Marthe Troly-Curtin –

 

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

Kızgın olduğunuz her dakika, 60 saniye mutluluk kaybedersiniz

– Ralph Waldo Emerson –

 

There’s only one thing more precious than our time and that’s who we spend it on.

Zamanımızdan daha kıymetli olan tek bir şey var, ve bu onu kimin için harcadığımızdır.

– Leo Christopher –

 

It has been said, ‘time heals all wounds.’ I do not agree. The wounds remain. In time, the mind, protecting its sanity, covers them with scar tissue and the pain lessens. But it is never gone.

Zaman tüm yaraları iyileştirir” denilmiştir. Ayni fikirde degilim. Yaralar kalir. Zamanla, akıl, akıl sağlığını koruyarak, onları yara dokusuyla kaplar ve ağrı azalır. Ama asla gitmez.

– Rose Fitzgerald Kennedy –

Time is what we want most, but what we use worst.

Zaman en çok istediğimiz ama en kötü kullandığımız şeydir.

– William Penn –

 

It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important

Senin gülünü bu denli önemli kılan, onun için harcamış olduğun zamandır.

– Antoine de Saint-Exupéry –

 

Time is just an illusion. What you need is to live this very moment. That is all that matters.

Zaman sadece bir yanılsamadır. İhtiyacınız olan tam şu anı yaşamaktır. Yani önemli olan tek şey budur.

– Elif Şafak –

 

Time is the longest distance between two places.

Zaman iki yer arasındaki en uzun mesafedir.

– Tennessee Williams –

 

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Bir saatlik bir zamanı boşa harcamaya cesaret eden bir insan, hayatın değerini keşfetmemiştir.

– Charles Darwin –

They say I’m old-fashioned, and live in the past, but sometimes I think progress progresses too fast!

Eski moda olduğumu ve geçmişte yaşadığımı söylüyorlar, ama ben bazen gelişimin çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum!

– Dr. Seuss –

 

Spend eighty percent of your time focusing on the opportunities of tomorrow rather than the problems of yesterday.

Zamanınızın yüzde seksenini, dünün sorunları yerine yarının fırsatlarına odaklanarak harcayın.

– Eleanor Roosevelt –

 

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

İnsanlar daima zaman koşulları değiştirir derler, ama aslında onları kendiniz değiştirmeniz gerekir.

– Cassandra Clare –

 

The bad news is that time flies. The good news is that you’re the pilot.

Kötü haber şu ki, zaman uçup gidiyor. İyi haber de şu; pilot sizsiniz.

– Ben Willis –

 

Scars have the strange power to remind us that our past is real

Yara izlerinin bize geçmişimizin gerçek olduğunu hatırlatmak için tuhaf gücü var.

– Cormac McCarthy –

Do something instead of killing time, because time is killing you.

Vakit öldürmek yerine başka şeyler yapın, çünkü vakit sizi öldürüyor.

– Paulo Coelho –

 

Time is an illusion.

Zaman bir yanılsamadır.

– Albert Einstein

 

Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.

Zaman paradan daha değerlidir. Daha fazla para kazanabilirsiniz, ama daha fazla zaman kazanamazsınız.

– Jim Rohn –

 

Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.

Zamanınızı öfke, pişmanlık, endişeler ve kin ile boşa harcamayın. Hayat mutsuz olmak için çok kısa.

– Roy T. Bennett –

 

“Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its students.”

“Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür”

– Hector Berlioz –

Time doesn’t heal emotional pain, you need to learn how to let go

Zaman duygusal acıyı iyileştirmez, oluruna bırakmayı öğrenmeniz gerekir.

– Roy T. Bennett –

 

The greatest gift you can give someone is your time because when you give your time, you are giving a portion of your life that you will never get back

Birisine verebileceğiniz en büyük armağan, zamanınızdır. Çünkü zamanınızı verdiğinizde, asla geri alamayacağınız hayatınızın bir bölümünü veriyorsunuz.

– Unknown –

 

You will never find time for anything. If you want time, you must make it.

Hiçbir şey için zaman bulamayacaksın. Zaman istiyorsanız, onu siz ortaya koymalısınız.

– Charles Brixton –

 

Time is precious. Make sure you spend it with the right people.

Zaman degerlidir. Doğru insanlarla geçirdiğinizden emin olun.

– Unknown –

 

The way we spend our time defines who we are.

Zamanımızı harcama biçiminiz, kim olduğumuzu tanımlar.

– Jonathan Estrin –

Time slips away like grains of sand never to return again.

Zaman, bir daha asla geri dönmemek için kum taneleri gibi kayıp gider.

– Robin Sharma –

 

Time management is life management.

Zaman yönetimi hayat yönetimidir.

– Unknown –

 

Be selective with who you invest your time, wasted time is worse than wasted money

Zamanınıza yatırım yaptığınız kişiler konusunda seçici olun, boşa harcanan zaman boşa harcanan paradan daha kötüdür.

– Unknown –

 

Regret for wasted time is more wasted time.

Boşa harcanmış zaman için pişmanlık, daha fazla boşa harcanmış zamandır.

– Mason Cooley –

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir