Saturday , September 23 2017
ANASAYFA / İNGİLİZCE ÖZLÜ SÖZLER / İngilizce Ata Sözleri / İngilizce Mustafa Kemal Atatürk sözleri ve Türkçe anlamları
İngilizce Mustafa Kemal Atatürk sözleri

İngilizce Mustafa Kemal Atatürk sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Mustafa Kemal Atatürk  sözleri ve Türkçe anlamları

“Turkey’s true master is the peasant.”

“Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.”

 

“Happy is the one who says, “I’m a Turk”.

“Ne mutlu “Türküm” diyene.”

 

“I have been able to teach many things to this nation, but I haven’t been able to teach how to be lackeys.”

“Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.”

 

“A healthy mind in a healthy body.”

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

“Our nation has succeeded owing to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours.”

“Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.”

 

“Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.”

“We Turks are people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence.”

 

“Armies, your first goal is the Mediterranean. Forward!”

“Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!”

 

Dünya klasikleri yazarlarının İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

 İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

İngilizce en iyi Harry Potter sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

İngilizce William Shakespeare sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

 

“Following the military triumph we accomplished by bayonets, weapons and blood, we shall strive to win victories in such fields as culture, scholarship, science and economics.”

“Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.”

“Culture is the foundation of the Turkish Republic.”

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.”

 

“Authority, without any condition and reservation, belongs to the nation.”

“Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.”

 

“Do not be afraid of telling the truth.”

“Doğruyu söylemekten korkmayınız”

 

“Victory is for those who can say “Victory is mine”. Success is for those who can begin saying “I will succeed” and say “I have succeeded” in the end.”

“Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.”

“Our true mentor in life is science.”

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

 

“The Turkish Republic will be happy, prosperous and victorious.”

“Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.”

 

“Peace at home, peace in the world.”

“Yurtta sulh, cihanda sulh.”

 

“The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence. This nation has never lived without freedom, cannot and never will.”

“Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

“Teachers are the one and only people who save nations.”

“Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”

 

“Teachers: the new generation will be your devotion.”

“Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.”

 

“Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity.”

“Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır.

 

İngilizce en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

İngilizce ünlü sözler ve Türkçe anlamları için tıklayın.

İngilizce özlü sözler ve Türkçe anlamları için tıklayın.

İngilizce Film Replikleri için tıklayın.

İngilizce Kitap Alintilari için tıklayın.

 

“Turkey’s true master is the peasant.”

Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.”

“As they have come, so they will go.”

“Geldikleri gibi giderler.”

 

“To see me does not necessarily mean to see my face. To understand my thoughts is to have seen me.”

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

 

“One day my mortal body will turn to dust, but the Turkish Republic will stand forever.”

“Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

 

“Sovereignty is not given, it is taken.”

“Egemenlik verilmez, alınır.”

 

“We Turks are a people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence.”

“Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.”

Mutlaka Okumalısınız

John C. Maxwell - Bir adam

John C. Maxwell – Bir adam hatalarını kabul edecek kadar büyük…

“A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *