ANASAYFA / Albert Einstein / İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları
İngilizce Albert Einstein sözler
İngilizce Albert Einstein sözler

İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

“Herkes dahidir.Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma becerisi ile yargılarsanız tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir.”

 

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”

“Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise heryere.”

 

“There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle.”

“Yaşamak için iki yol vardır; ya hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşayabilirsiniz ya da herşey mucizeymiş gibi.”

 

“You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”

“İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.”

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.”

“Sadece iki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı ve evren, ve ben ikincisinden emin değilim.”

 

“I found out atom for the benefit of humanity but they kill each other with it.”

“Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim. Ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.”

 

Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

1 – Dünya klasikleri yazarlarının İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

2 – İngilizce Mustafa Kemal Atatürk sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

3 – İngilizce en iyi Harry Potter sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

4 – İngilizce William Shakespeare sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

5 – İngilizce Steve Jobs sözleri ve Türkçe anlamları

 

“I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn.”

“Ben öğrencilerime asla öğretmem. Onlara sadece içerisinde öğrenebilecekleri koşullar sağlarım.

 

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”

“Sorunlarımızı, onları yarattığımızda kullandığımız ayni düşünceyle çözemeyiz.”

“The only source of knowledge is experience.”

“Bilginin tek kaynağı deneyimdir.”

 

“The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”

“Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.”

 

Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

1 – İngilizce En Güzel ,anlamli Sözler listesi için tıklayınız.

2 – İngilizce laf sokucu, kapak Sözler ve Türkçe anlamları

3 – İngilizce havalı, cool sözler ve Türkçe anlamları

 

“Strive not to be a success, but rather to be of value.”

“Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.”

 

“Imagination is more important than knowledge.”

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.”

“A person who never made mistake, never tried anything new.”

“Hiç hata yapmamış bir insan bugüne dek hiç yeni bir şey denememiştir.”

 

“Do you wonder what the difference between ignorance and genius is ? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.”

“Cehaletle dahilik arasındaki farkı merak ediyormusunuz? Dahinin sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.”

 

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

“Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.”

 

“İnsanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.”

“Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.”

“Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.”

“Entellektüeller problemleri çözerler; dahiler ise problemlerin oluşmasını önlerler.”

 

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”

“Eğer bir şeyi altı yaşında bir çocuğa açıklayamıyorsanız, siz de anlamamışsınız demektir.”

 

Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

1 – İngilizce en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

2 – İngilizce ünlü sözler ve Türkçe anlamları için tıklayın.

3 – İngilizce özlü sözler ve Türkçe anlamları için tıklayın.

4 – İngilizce Film Replikleri için tıklayın.

5 – İngilizce Kitap Alintilari için tıklayın.

 

“Women always worry about things that men forget; men always worry about things women remember.”

“Kadınlar hep erkeklerin unuttuğu şeyler için, erkekler ise hep kadınların hatırladığı şeyler için üzülürler.”

 

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.”

“Dünden öğren, bugünü yaşa, yarın için umut et. Önemli olan sorgulamayı bırakma.”

“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”

“Aklın gerçek kaynağı bilgi değil, hayal gücüdür.”

 

“I have no special talents. I am only passionately curious.”

“Hiçbir özel yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.”

 

“Science without religion is lame, religion without science is blind.”

“Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.”

 

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

“Doğanın derinliklerine bakın ve sonra herşeyi daha iyi anlayacaksınız.”

“Be a voice, not an echo.”

“Ses ol; yankı değil.”

 

“Education is what remains after one has forgotten everything one learned in school.”

“Eğitim, okulda öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.”

 

“Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity.”

“Karmaşanın içinde sadeliği bul. Uyumsuzluğun içinde uyumu bul. Fırsatlar zorlukların tam ortasındadır.”

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

Fransızca en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları

Fransızca en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları

Sayfa içeriği : Fransızca en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları, Fransızca Aşk Sözleri, Fransızca …

İspanyolca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

İspanyolca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

İspanyolca Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları “Todo el mundo es un genio. Pero si …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *