ANASAYFA / Albert Einstein / İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları
İngilizce Albert Einstein sözler
İngilizce Albert Einstein sözler

İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

“Herkes dahidir.Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma becerisi ile yargılarsanız tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir.”

 

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”

“Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise heryere.”

 

“There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle.”

“Yaşamak için iki yol vardır; ya hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşayabilirsiniz ya da herşey mucizeymiş gibi.”

 

“You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”

“İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.”

 

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.”

“Sadece iki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı ve evren, ve ben ikincisinden emin değilim.”

 

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

“Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.”

Albert Einstein Sözleri bisiklete binmek
Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.

“I found out atom for the benefit of humanity but they kill each other with it.”

“Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim. Ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.”

 

“I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn.”

“Ben öğrencilerime asla öğretmem. Onlara sadece içerisinde öğrenebilecekleri koşullar sağlarım.

 

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”

“Sorunlarımızı, onları yarattığımızda kullandığımız ayni düşünceyle çözemeyiz.”

 

“The only source of knowledge is experience.”

“Bilginin tek kaynağı deneyimdir.”

 

“The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”

“Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.”

 

“Strive not to be a success, but rather to be of value.”

“Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.”

Albert Eintein - Cehaletle dahilik arasındaki farkı
Cehaletle dahilik arasındaki farkı merak ediyormusunuz? Dahinin sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.

“Do you wonder what the difference between ignorance and genius is ? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.”

“Cehaletle dahilik arasındaki farkı merak ediyormusunuz? Dahinin sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.”

 

“Imagination is more important than knowledge.”

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.”

 

“A person who never made mistake, never tried anything new.”

“Hiç hata yapmamış bir insan bugüne dek hiç yeni bir şey denememiştir.”

 

“Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.”

“Entellektüeller problemleri çözerler; dahiler ise problemlerin oluşmasını önlerler.”

 

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”

“Eğer bir şeyi altı yaşında bir çocuğa açıklayamıyorsanız, siz de anlamamışsınız demektir.”

 

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.”

“Dünden öğren, bugünü yaşa, yarın için umut et. Önemli olan sorgulamayı bırakma.”

Albert Einstein Sözleri delilik
Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.

“İnsanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.”

“Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.”

 

“I have no special talents. I am only passionately curious.”

“Hiçbir özel yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.”

 

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

“Doğanın derinliklerine bakın ve sonra herşeyi daha iyi anlayacaksınız.”

 

“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”

“Aklın gerçek kaynağı bilgi değil, hayal gücüdür.”

 

“Be a voice, not an echo.”

“Ses ol; yankı değil.”

 

“Science without religion is lame, religion without science is blind.”

“Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.”

 

“Women always worry about things that men forget; men always worry about things women remember.”

“Kadınlar hep erkeklerin unuttuğu şeyler için, erkekler ise hep kadınların hatırladığı şeyler için üzülürler.”

Albert Einstein resimli sözleri
Kadınlar hep erkeklerin unuttuğu şeyler için, erkekler ise hep kadınların hatırladığı şeyler için üzülürler.

“Education is what remains after one has forgotten everything one learned in school.”

“Eğitim, okulda öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır.”

 

“Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity.”

“Karmaşanın içinde sadeliği bul. Uyumsuzluğun içinde uyumu bul. Fırsatlar zorlukların tam ortasındadır.”

 

“Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.”

“Küçük konularla ilgili gerçeği önemsemeyen kimselere önemli konularda da güvenilmez.”

 

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.”

“Yaratıcı ifade ve bilgide sevinci uyandırmak öğretmenin en üst sanatıdır.”

– Albert Einstein –

Not: Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-bilgelik-ve-bilgi-sözleri

İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri | Ünlü bilgelik sözleri | Türkçeleri dahil

İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri | Ünlü bilgelik sözleri Bu sayfada İngilizce bilgelik ve bilgi sözleri …

İngilizce-özgürlük-ile-ilgili-sözler

İngilizce özgürlük ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları

İngilizce özgürlük ile ilgili sözler ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce özgürlük ile ilgili sözler …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *