İngilizce Steve Jobs sözleri ve Türkçe anlamları
İngilizce Steve Jobs sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Steve Jobs sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Steve Jobs sözleri ve Türkçe anlamları

I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no to a thousand things.

Ben yaptığımız şeyler kadar yapmadığımız şeylerden de gurur duyuyorum. İnovasyon, binlerce şeye ‘hayır’ demektir.”

 

“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything – all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.”

“Yakında öleceğimi hatırlamak, hayatta büyük seçimler yapmamda bana yardımcı olan en önemli araçtır.Çünkü hemen hemen her şey – tüm dış beklentiler, tüm gurur, utanç veya başarısızlık korkusu – Bunlar yalnizca ölüm karşısında kayboluyorlar, gerçekten önemli olanı bırakarak.”

Steve-Jobs-Bazen-hayat-kafanıza-bir-tuğlayla-vurur
Bazen hayat kafanıza bir tuğlayla vurur. İnancınızı kaybetmeyin

 

“Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.”

“Bazen hayat kafanıza bir tuğlayla vurur. İnancınızı kaybetmeyin.”

 

“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.”

“İş dünyasında büyük şeyler hiçbir zaman bir kişi tarafından yapılmaz. Bunlar bir ekip halinde çalışan insanlar tarafından yapılır.”

 

“For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘No’ for too many days in a row, I know I need to change something.”

“Son 33 yıldır her sabah aynaya bakıp kendime sordum: “Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı, bugün yapmak istediğim şeyleri yapmak ister miydim? Ve cevabın üst üste birçok gün boyunca ‘Hayır’ olması durumunda, bir şeyleri değiştirmem gerektiğini anladım.”

 

“We hire people who want to make the best things in the world.”

“Dünyanın en iyi şeylerini yapmak isteyen insanları işe alıyoruz.”

“Our goal is to make the best devices in the world, not to be the biggest.”

“Hedefimiz dünyanın en iyi cihazlarını üretmek, en büyük olmak değil.”

 

“Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.”

“Kaliteden ödün vermeyin. Bazı insanlar mükemmelliğin beklendiği bir ortama alışkın değillerdir.”

Steve-Jobs-Zamanınız-kısıtlıi-bu-yüzden-başkasının-hayatını
Zamanınız kısıtlı bu yüzden başkasının hayatını yaşamakla onu boşa harcamayın.

 

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.”

“Zamanınız kısıtlı bu yüzden başkasının hayatını yaşamakla onu boşa harcamayın.”

 

“My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time.”

“Hayatta en sevdiğim şeylerin hiç parasal bir değeri yok. Sahip olduğumuz en değerli kaynağın zaman olduğu açıktır.”

 

“No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new.”

“Kimse ölmek istemiyor. Cennete gitmek isteyen insanlar bile oraya gitmek için ölmek istemiyorlar. Ve yine de ölüm hepimizin paylaştığı bir variş noktası. Hiç kimse ondan kaçamadı. Ve olması gereken budur, çünkü Ölüm muhtemelen hayatın en iyi icadıdır. Hayatın değişim aracıdır. Yeniye yol açmak için eskiyi boşaltıp temizler.”

“The only way to do great work is to love what you do.”

“İyi bir iş yapmanın tek yolu yaptığınız işi sevmektir.”

 

“I have a great respect for incremental improvement, and I’ve done that sort of thing in my life, but I’ve always been attracted to the more revolutionary changes. I don’t know why. Because they’re harder. They’re much more stressful emotionally. And you usually go through a period where everybody tells you that you’ve completely failed.”

“Marjinal gelişmelere büyük bir saygı duyuyorum ve hayatımda böyle şeyler yaptım ancak her zaman devrim niteliğinde değişiklikler daha çok dikkatimi çekti. Nedenini bilmiyorum. Çünkü onlar daha zor. Duygusal olarak çok daha stresli. Ve genelde herkesin size tamamen başarısız olduğunuzu söylediği bir dönem geçirirsiniz.”

 

“My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time.”

“Hayattaki en sevdiğim şeylerin hiç bir maliyeti yok. Hepimizin sahip olduğu en değerli kaynağın zaman olduğu çok açık.”

 

“Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.”

“Bazen yenilik yaparken hatalar yaparsınız. Onları hızlı bir şekilde kabullenmek ve diğer yeniliklerinizi geliştirmeye başlamak en iyisidir.”

 

Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matters to me.

“Mezarlıktaki en zengin adam olmak benim için önemli değil. Gece harika bir şeyler yaptık diyerek yatmaya gitmek, işte benim için önemli olan bu.”

Not: Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-Pablo-Picasso-sözleri

İngilizce Pablo Picasso sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Pablo Picasso sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfamızda İngilizce Pablo Picasso sözleri ve Türkçe anlamlarını sizler …

İngilizce-Thomas-Edison-sözleri

İngilizce Thomas Edison sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce Thomas Edison sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfamızda İngilizce Thomas Edison sözleri ve Türkçe anlamlarını sizler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir