İngilizce ünlülerden en güzel dostluk ve arkadaşlık sözleri
İngilizce ünlülerden en güzel dostluk ve arkadaşlık sözleri ve Türkçeleri

İngilizce ünlülerden en güzel dostluk ve arkadaşlık sözleri ve Türkçeleri

Sayfa içeriği : İngilizce ünlülerin dostluk ve arkadaşlık ile ilgili söylediği sözler ve Türkçeleri, İngilizce dostluk sözleri, İngilizce arkadaşlık sözleri, ingilizce kardeşlik sözleri, ingilizce arkadaşlık ile ilgili cümleler

Dünyaca ünlü kişilerin söylediği İngilizce dostluk sözleri, İngilizce arkadaşlık sözleri  ve daha fazlasini bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca, bu İngilizce dostluk sözleri, İngilizce arkadaşlık sözleri  serisinden beğendiklerinizi isterseniz Twitter, Facebook, Instagram ya da Tumblr gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak ingilizce arkadaşlık ile ilgili cümleler ya da ingilizce kardeşlik sözleri ile ilgili içerik ve sözleri bulabilirsiniz. Umarım, bu yazıdaki İngilizce dostluk sözleri, İngilizce arkadaşlık sözleri, arkadaşlık üzerine güzel sözler ingilizce sizler için faydalı olur.

İngilizce ünlülerden en güzel dostluk ve arkadaşlık sözleri ve Türkçeleri

“The mirror is my best friend because when I cry it never laughs.”

“Ayna benim en iyi dostumdur çünkü ben ağlarken o asla gülmez.”

– Charlie Chaplin –

 

“True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable, and always in style.”

“Gerçek arkadaşlar elmas gibidir – parlak, güzel, değerli ve daima tarzdadır. “

– Nicole Richie –

 

“Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.”

“Dostluk her zaman tatlı bir sorumluluk, asla bir fırsat değildir.”

– Khalil Gibran (Halil Cibran) –

 

“Your friend is the man who knows all about you and still likes you.”

“Dost, sizin hakkınızda her şeyi bilen ve hala sizi seven kişidir.”

– Elbert Hubbard –

 

“I love everything that’s old. Old friends, old times, old manners, old books, old wine.”

“Her şeyin eskisini severim. Eski dostlar, eski zamanlar, eski terbiye, eski kitaplar, eski şarap.”

– Oliver Goldsmith –

“A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.”

“İyi bir arkadaş dört yapraklı bir yonca gibidir; Bulmak zor ve sahip olmak ise şans. “

– İrlanda Atasözü –

 

“Money will buy you a bed, but not a good night’s sleep, a house, but not a home, a companion, but not a friend.”

“Para size ancak bir yatak alabilir, iyi bir uyku değil; bir ev alabilir, bir yuva değil; bir arkadaş alabilir, bir dost değil.”

– Zig Ziglar –

 

“The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul.”

“Yeni arkadaşlarınızın en iyi yanı, ruhunuza yeni enerji getirirler”

– Shanna Rodriguez –

 

“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.”

“İyi arkadaşlar, güzel kitaplar ve uykulu bir vicdan, işte ideal yaşam budur.”

– Mark Twain –

 

“It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend.”

“Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır.”

– William Blake –

Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

1 – İngilizce ünlülerin aşk ve sevgi hakkında söylediği sözler ve Türkçeleri için tıklayın.
2 – İngilizce dünyaca ünlü başarılı girişimcilerin sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.
3 – İngilizce dünyaca ünlü yazarların sözleri ve Türkçe anlamları
4 – İngilizce Albert Einstein sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.

“The greatest healing therapy is friendship and love.”

“En büyük şifa terapisi dostluk ve sevgidir.”

– Hubert H. Humphrey –

 

“A friend to all is a friend to none. “

“Herkesle dost olan, hiç kimsenin dostu değildir.”

– Aristotle –

 

“I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.”

“Aydınlıkta tek başıma yürümektense, karanlıkta bir dostla yürümeyi yeğlerim.”

– Helen Keller –

 

“It is far better to be alone, than to be in bad company.”

“Yalnız olmak kötü bir arkadaşlıktan çok daha iyidir.”

– George Washington –

 

Remember that the most valuable antiques are dear old friends.”

“En değerli antikaların değerli eski arkadaşlar olduğunu unutmayın.”

– H. Jackson Brown, Jr. –

“Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.”

“Dostluk, okulda öğrenilen bir şey değildir. Eğer dostluğun anlamını öğrenmediyseniz, hiçbir şey öğrenmemişsinizdir.”

– Muhammad Ali –

 

“We need at least one friend who understands what we do not say.”

“Söylemediklerimizi anlayan en az bir arkadaşa ihtiyacımız var.”

– Dr. Sunwolf –

 

“Being Honest may not get you many friends but it’ll always get you to the right ones.”

“Dürüst olmak belki size çok sayıda arkadaş kazandırmaz; ama sizi daima en doğru arkadaşlara götürür.”

– John Lennon –

 

“A single rose can be my garden; a single friend, my world.”

“Tek bir gül benim bahçem olabilir; tek bir arkadaş ise, tüm dünyam.”

– Leo Buscaglia –

 

“One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.”

“Gerçek dostluğun en güzel niteliklerinden biri anlamak ve anlaşılmaktır.”

– Lucius Annaeus Seneca (Seneca the Younger) –

Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

1 – İngilizce en güzel aşk sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.
2 – İngilizce ünlü sözler ve Türkçe anlamları için tıklayın.
3 – İngilizce Steve Jobs sözleri ve Türkçe anlamları için tıklayın.
4 – İngilizce özlü sözler ve Türkçe anlamları için tıklayın.

 

“A real friend is somebody who walks in when the rest of the world walks out.”

“Gerçek arkadaş, dünyanın geri kalanı çıkarken içeri giren kişidir.”

– Walter Winchell –

 

“There is no friend as loyal as a book.”

“Kitap kadar sadık hiçbir dost yoktur.”

– Ernest Hemingway –

 

“Be slow in choosing a friend, slower in changing.”

“Arkadaşlarını seçerken yavaş davran; değiştirirken daha da yavaş.”

– Benjamin Franklin –

 

Share your smile with the world. It’s a symbol of friendship and peace.”

“Gülüşünüzü dünyayla paylaşın. Bu, arkadaşlığın ve barışın simgesidir.”

– Christie Brinkley –

 

“Trust is hard to come by. That’s why my circle is small and tight. I’m kind of funny about making new friends.”

“Güven kazanmak zordur. Bu yüzden çevrem küçük ve dardır. Yeni arkadaşlar edinmek konusunda biraz tuhafım.”

– Eminem –

“In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”

“En sonunda, düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.”

– Martin Luther King Jr. –

 

“Intelligent people tend to have fewer friends than the average person. The smarter you are, the more selective you become.”

“Zeki insanlar, ortalama bir insanın sahip olduğundan daha az arkadaşa sahip olma eğilimindedirler. Ne kadar zeki olursanız, o kadar seçici olursunuz.”

– Nikola Tesla –

 

“The greatest gift of life is friendship, and I have received it.”

“Yaşamın en büyük armağanı dostluktur ve ben bu armağanı aldım.”

– Hubert H. Humphrey –

 

Bu sayfadaki sözler hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Göz atmak için aşağıdaki listeden istediğiniz birine tıklayınız lütfen.

1 – İngilizce En Güzel Anlamlı, Kısa WhatsApp durumlari, Sözleri ve Türkçeleri
2 – İngilizce komik, Kısa WhatsApp, Instagram, facebook durumları ve Türkçeleri
3 – İngilizce Aşk sözleri, Instagram, WhatsApp Durumları ve Türkçe Anlamları
4 – İngilizce Frida Kahlo sözler vie Türkçe anlamları için tıklayın.

 

“Friendship is Love without his wings!”

“Dostluk aşkın kanatsız halidir!”

– George Gordon Byron –

 

“Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.”

“Dostluk, okulda öğrenilen bir şey değildir. Eğer dostluğun anlamını öğrenmediyseniz, hiçbir şey öğrenmemişsinizdir.”

– Muhammad Ali –

“Friendship is a rainbow between two hearts sharing seven colors: secrets, truth, sadness, faith, happiness, respect,love.”

“Arkadaşlık,iki kalp arasında yedi renk duyguyu paylaşan bir gökkuşağıdır: Sevgi, hüzün, mutluluk, samimiyet, inanç, sır ve saygı”

– Anonim –

 

“Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.”

“Birçok insan hayatınıza girer ve çıkar, ama sadece gerçek dostlat kalbinde izler bırakır.”

– Eleanor Roosevelt –

 

“Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there.”

“İyi arkadaşlar yıldızlara benzer. Onları her zaman göremezsin, ama daim orada olduklarını biliyorsun.”

– Unknown –

 

“There is nothing I would not do for those who are really my friends.”

“Gerçek dostlarım için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.”

– Jane Austen –

 

“There’s nothing like a really loyal, dependable, good friend. Nothing.”

“Gerçekten sadık, güvenilir, iyi bir arkadaş gibisi yoktur. Yoktur.”

– Jennifer Aniston –

 

“Awards become corroded. Friends gather no dust.”

“Ödüller yıpranır ve aşınır ama arkadaşlar toz toplamazlar.”

– Jesse Owens –

“True friends are never apart, maybe in distance but never in heart.”

“Gerçek arkadaşlar asla ayrılmazlar, belki arada mesafeler vardir ama kalblerinde asla.”

– Unknown –

 

“True friends are those rare people who come to find you in dark places and lead you back to the light.”

“Doğru arkadaşlar sizi karanlık yerlerde bulup sizi ışığa götüren nadir insanlar.”

– Unknown –

 

“A true friend is someone who sees the pain in your eyes while everyone else believes the smile on your face.”

“Gerçek bir arkadaş, başka herkes yüzünüzdeki gülümsemeye inanırken, gözlerinizdeki acıyı gören kişidir.”

– Unknown –

 

“Sometimes being with your best friend is all the therapy you need.”

“Bazen en iyi arkadaşınla birlikte olmak, ihtiyacın olan tek terapidir.”

– Unknown –

 

“You find out who your real friends are when you’re involved in a scandal.”

“Bir skandala karistiginizda gerçek arkadaşlarınizin kim olduğunu öğrenirsiniz.”

– Elizabeth Taylor –

 

“Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.”

“Dostluk bir cam gibi hassastır, kırıldığında tamir edilebilir ancak her zaman çatlaklar olur.”

– Waqar Ahmed –

İngilizce dostluk sözleri, İngilizce arkadaşlık sözleri yazımızın sonuna geldik. Bu İngilizce dostluk sözleriİngilizce arkadaşlık sözleri, ingilizce dostluk sözleri tumblr serisine zaman zaman yenilerini ekleyerek günceleyeceğiz.Sevgiyle kalın.

Not : Okumanızı tavsiye ettiğimiz diğer sayfalarımız.

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Mutlaka Okumalısınız

İngilizce-ayrılık-sözleri,ingilizce-veda-sözleri

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce ayrılık sözleri | ingilizce veda sözleri ve Türkçe anlamları Bu sayfada İngilizce ayrılık sözleri,  İngilizce veda …

İngilizce-The-Joker-replikleri-ve-sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger sözleri

İngilizce The Joker replikleri ve sözleri | İngilizce Heath Ledger Sözleri Bu sayfada İngilizce The Joker …

2 Yorumlar

  1. Gerçekten özenle seçilmiş ve çok güzel sözler. Teşekkürler.

  2. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir